Thursday, February 2, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

เปิดรับชุดตรวจ ATK ฟรี! ผ่านแอปเป๋าตัง กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษารับชุดตรวจ ATK ฟรี! ผ่านแอปเป๋าตัง พร้อมสอบถามข้อมูลสายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso
โดยในส่วนของหลักเกณฑ์การรับชุดตรวจ ATK นั้น ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถรับชุดตรวจ ATK ฟรี ในครั้งแรก 2 ชุด โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
1.มีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 °C ขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว
2.มีประวัติอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 14 วัน
3.ช่วง 2 – 3 วันก่อนมีอาการ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับสมาชิกครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน ที่เป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่ายหรือผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19

ขอย้ำว่าให้นำชุดตรวจ ATK ที่ได้รับมาตรวจหาเชื้อทันที เนื่องจากเหตุเป็นกลุ่มเสี่ยง พร้อมให้บันทึกผลการตรวจในระบบทันทีไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถขอรับชุดตรวจ ATK ในครั้งต่อไปได้ หากต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซ้ำสามารถขอรับชุดตรวจ ATK เพิ่มเติมได้โดยเว้นระยะห่างกัน 14 วัน รับเพิ่มได้ 1 ชุด โดยประชาชนไทยทุกสิทธิการรักษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถขอรับชุดตรวจ ATK ได้ฟรีผ่านแอปเป๋าตัง และเลือกหน่วยบริการใกล้ท่านเพื่อไปขอรับชุดตรวจ กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจคัดกรองให้ และนำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วยทุกครั้งเพื่อทำการรับชุดตรวจ ATK

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...

ART FOR LOVE – Grow

Grow Until the flowers...