Saturday, September 24, 2022
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ติดเชื้อ 2 สายพันธุ์ในคนเดียวมีโอกาสผสมพันธุ์เป็นตัวใหม่ หรือ “ไฮบริด”

การติดเชื้อโควิด-19 หากติดถึง 2 สายพันธุ์ในคนเดียว มีโอกาสเกิดการผสมพันธุ์เป็นตัวใหม่ หรือ “ไฮบริด” ซึ่งมีการเรียกโดยใช้ “X” นำหน้ามีประมาณ 17 ตัว ตั้งแต่ XA-XS ส่วนข้อมูลการแพร่เร็ว ความรุนแรง และการหลบภูมิ ยังต้องติดตามต่อไป

ที่มา : นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- Advertisment -

MEDIUM AND MORE ANNUAL SALE 2022

MEDIUM AND MORE ANNUAL...