Saturday, February 4, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

วันสงกรานต์ ‘ผู้สูงอายุ’ ขึ้นรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย ฟรี!

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ด้วยความสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

ทั้งนี้ รฟม. จะยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย ให้แก่ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2565 ตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการ โดยแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารพร้อมบัตรประชาชน เพื่อรับคูปอง 1 ใบ (1 คนต่อคูปอง 1 ใบเท่านั้น) สำหรับผ่านเข้า – ออกประตูพิเศษ (Swing Gate) เพื่อเข้าระบบต่อไป

รถไฟฟ้า MRT ยังคงดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในระบบรถไฟฟ้าอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการพร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ สแกน QR Code ไทยชนะ ที่ติดอยู่ในตู้โดยสารเพื่อเช็คอิน ควบคู่ไปกับการใช้แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ที่มา : กระทรวงคมนาคม

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...

ART FOR LOVE – Daisy Balloon

Daisy Balloon Flowers make people...