Tuesday, March 21, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

เดินทางปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ขึ้นมอเตอร์เวย์ฟรี! ช่วงสงกรานต์

เดินทางปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 อย่าลืมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนกลับภูมิลำเนา เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและครอบครัว และเพื่อเป็นการร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ดังนี้

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง
• ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ทางแยกเข้าพัทยา
• ตอนบ้านหนองปรือ-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ)
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ถนนกาญจนาภิเษก)
• ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน
• ตอนบางปะอิน-บางพลี
นอกจากนี้ ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
• ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี)
• ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี
• ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี
• ทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์)
• ทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก

โดยจะมีผลตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 เมษายน ถึงเวลา 24.00 น. (เที่ยงคืน) วันที่ 18 เมษายน 2565

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...