Sunday, April 2, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

มูจิ จัดโปร MUJI to GO ลด 10%

มูจิ จัดโปรโมชั่น MUJI to GO เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางด้วยสินค้าที่ตอบโจทย์ด้านการใช้งานและพกพาได้ง่าย ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมสัมภาระก่อนออกเดินทาง จนถึงระหว่างการเดินทาง อีกทั้งยังคอยสนับสนุนให้คุณพบกับประสบการณ์ที่ดีและง่ายดายยิ่งขึ้นเพิ่มเติมเต็มทริปของคุณ
ช่องทางสั่งซื้อออนไลน์
• Lazada : https://www.lazada.co.th/shop/muji/
• Central online : http://www.central.co.th/th/muji
ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 17 เม.ย. 2565
พบกับโปรโมชั่น MUJI to GO ได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมนี้เป็นต้นไปที่มูจิทุกสาขา

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...