Saturday, February 4, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

นายกฯ กำชับเร่งฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 และเด็กให้มากที่สุด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับที่สูง ทำให้นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 และเด็กให้มากที่สุด พร้อมย้ำให้รักษามาตรการ VUCA และการป้องกันตนเอง Universal Prevention เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 5/2565 กำชับเร่งรัดฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง 608 พร้อมเร่งรัดสร้างการรับรู้ว่าการได้รับวัคซีนจะทำให้ลดความรุนแรงของโรคได้ โดยกล่าวแสดงความห่วงใยกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนและผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกไต ทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น และฉีดวัคซีนสำหรับเด็กให้ทั่วถึงมากที่สุด และที่สำคัญยังคงต้องรักษามาตรการ VUCA คือ การฉีดวัคซีน (Vaccine) การป้องกันตนเองตลอดเวลา (Universal Prevention) ซึ่งจะช่วยควบคุมการติดเชื้อได้ สำหรับสถานประกอบการต่างๆ ยังคงใช้มาตรการ COVID-Free Setting และการตรวจ ATK อย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งได้มีการปรับมาตรการไปแล้วหลายอย่าง และขอให้ใช้มาตรการเด็ดขาดกับผู้ที่ฝ่าฝืน

ที่มา : โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...

ART FOR LOVE – Bangkok Bloom

Bangkok Bloom Bangkok Bloom is...