Friday, February 3, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ย้ำ! สวมหน้ากาก-ทำตามมาตรการครอบจักรวาล ลดติดโควิดได้

จากผลการศึกษาของ รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ และคณะ ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน แสดงให้เห็นว่าหน้ากากผ้าที่ทำจากผ้าที่มีคุณภาพ เช่น ผ้าฝ้ายมัสลิน ผ้าสาลู ซ้อนอย่างน้อย 2 ชั้น สามารถกรองได้มากขึ้นจากเดิม 53% เป็น 67% แต่ต้องเลือกขนาดและปรับสายให้กระชับกับใบหน้า สวมให้คลุมทั้งจมูกและใต้คาง เปลี่ยนหน้ากากผ้าทุกวัน หรือเมื่อรู้สึกเปียกชื้นในระหว่างวัน และเมื่อกลับถึงที่พักให้ซักด้วยสบู่หรือผงซักฟอก แล้วนำไปตากแดดให้แห้งก่อนนำมาใช้ในครั้งต่อไป

ส่วนหน้ากากอนามัย มีประสิทธิภาพกรองอนุภาคได้ 97% โดยต้องเลือกที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สวมให้ถูกต้อง ให้กระชับแนบกับใบหน้า ด้วยการกดแถบลวดให้แนบสันจมูก และดึงหน้ากากให้คลุมถึงใต้คาง แม้ว่าการสวมหน้ากากถูกต้อง แต่เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันขั้นสูงประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล หรือ UP (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัดควบคู่กันไปด้วย

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...

ART FOR LOVE – Flower of Youth

Flower of YouthFlower of...