Tuesday, September 20, 2022
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 สามารถป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ได้ 68%

จากข้อมูลการใช้จริงของวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย สำหรับการศึกษาประสิทธิผลการใช้จริงในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ช่วงตุลาคม-ธันวาคม 2564 ที่เป็นการระบาดของสายพันธุ์ Delta และช่วงเดือนมกราคม 2565 ที่มีการระบาดของ Omicron พบว่า การฉีดวัคซีน 2 เข็มสามารถป้องกันโควิด-19 ได้ ดังนี้

  • ช่วงตุลาคม-ธันวาคม 2564 ป้องกันการติดเชื้อได้ 71% ป้องกันการเสียชีวิตได้ 97%
  • เดือนมกราคม 2565 พบว่าไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ Omicron ได้ แต่ยังป้องกันการเสียชีวิตได้ถึง 89%

สำหรับการฉีดเข็ม 3 สามารถป้องกันโควิด-19 ได้ ดังนี้

  • ช่วงตุลาคม-ธันวาคม 2564 ป้องกันการติดเชื้อได้ 93% และป้องกันการเสียชีวิตได้ 99%
  • มกราคม 2565 การป้องกันการติดเชื้อลดลงเหลือ 68% และป้องกันการเสียชีวิตได้ 96%

นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ระบุว่า การฉีดเข็ม 3 ด้วย AstraZeneca Pfizer หรือ Moderna มีประสิทธิผลดีไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 3 เดือน จึงควรรีบมาฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน AstraZeneca หรือ Pfizer โดยเร็ว ร่วมกับการใช้มาตรการต่างๆ ทั้งการป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

- Advertisment -

MEDIUM AND MORE ANNUAL SALE 2022

MEDIUM AND MORE ANNUAL...