Monday, June 5, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

เกณฑ์การนำผู้ป่วยโควิด-19 นำส่งต่อโรงพยาบาล

จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยมีอาการไม่มาก ล่าสุดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการนำส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล ดังนี้
1.มีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชั่วโมง
2.หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง ต่อนาทีในผู้ใหญ่
3.Oxygen Saturation น้อยกว่า 94%
4.โรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ตามดุลยพินิจของแพทย์
5.ในเด็ก หากมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนมหรือทานอาหารน้อยลง

*แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 ม.ค. 65

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...