Tuesday, June 6, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

แนะหน้ากากผ้า – หน้ากากอนามัยทันที! หากเปียกชื้น

จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง อาจมีฝนตกในบางพื้นที่ นอกจากจะต้องดูแลสุขภาพไม่ให้เกิดโรคที่มากับฝนแล้ว ยังต้องสวมหน้ากาก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่หรือรับเชื้อโรคโควิด-19 ด้วย โดยกรมอนามัยยังคงเน้นย้ำการเลือกขนาดให้เหมาะกับใบหน้า และสวมให้ถูกวิธีดึงหน้ากากให้คลุมถึงใต้คาง ไม่เลื่อนมาไว้ใต้คาง เพราะจะทำให้หน้ากากเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงนี้อาจทำให้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่สวมใส่เปียกฝนหรือละอองฝนได้ในระหว่างวัน จึงควรพกหน้ากากสำรองไว้ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ทันที และเมื่อกลับถึงที่พักให้ซักหน้ากากผ้าด้วยสบู่ หรือผงซักฟอก แล้วนำไปตากแดดให้แห้งก่อนนำมาใช้ในครั้งต่อไป ส่วนหน้ากากอนามัยให้เปลี่ยนใหม่ทันที โดยหน้ากากที่ใช้แล้วให้แยกทิ้งลงในถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย หรือนำใส่ถุงปิดให้สนิทแล้วทิ้งลงในถังขยะทั่วไปที่มีฝาปิด

หากเป็นหน้ากากอนามัยของผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างรอเตียงของโรงพยาบาล หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว ให้นำหน้ากากใส่ถุง แล้วราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อมัดปากถุง และใส่ถุงซ้อนอีกชั้น มัดปิดให้สนิท แล้วทิ้งลงในถังขยะทั่วไปที่มีฝาปิด หากเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อที่มีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชัดเจน ที่สำคัญต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสวมและหลังทิ้งหน้ากากอนามัย รวมทั้งเมื่อถอดหน้ากากหรือสัมผัสหน้ากากโดยไม่ได้ตั้งใจ

ทั้งนี้ แม้ว่าการสวมหน้ากากที่ถูกต้องและถูกวิธีจะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้ แต่การปฏิบัติตามหลัก UP (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัดควบคู่กันไป ทั้งการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังสถานที่แออัด หรือระบายอากาศไม่ดี และงดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน รวมถึงหมั่นล้างมือ และตรวจตนเองเบื้องต้นด้วย ATK เมื่อสงสัยว่ามีความเสี่ยงหรือมีอาการ ถือเป็นพฤติกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 ให้มากขึ้นด้วย

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...