Saturday, June 3, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

3 ปัจจัยที่คาดว่าจะทำให้โควิด-19 พ้นการระบาดใหญ่ภายในปีนี้

กระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการณ์โควิด-19 ค่อนข้างทรงตัว คาดจะพ้นการระบาดใหญ่ภายในปีนี้ ด้วย 3 ปัจจัย คือ เชื้อกลายพันธุ์ไม่รุนแรงเพิ่มขึ้น อัตราป่วยคงที่ และคาดการณ์การระบาดได้ ส่วนจะเป็นโรคประจำถิ่น โรคติดต่อทั่วไป หรือโรคตามฤดูกาล ขึ้นกับนิยามที่แตกต่างกัน พร้อมแนะ 10 ขั้นตอนปฏิบัติดูแลตนเอง หากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง

1.ตรวจสอบอาการตนเองหรือเช็กประวัติการสัมผัสใกล้ชิด หากสัมผัสมาเกิน 10 วันถือว่าพ้นความเสี่ยง
2.ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention
3.กักตัวเองที่บ้าน หากไม่สามารถแยกห้องนอนได้ ให้เว้นพื้นที่นอนมากขึ้น
4.ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ครั้งที่ 1 ในช่วงวันที่ 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย
5.หากผลเป็นลบให้กักตัวเองที่บ้านจนครบ 7 วัน
6.เฝ้าระวังสังเกตอาการ 3 วัน
7.ตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 นับจากวันสุดท้ายที่สัมผัสผู้ป่วยหรือกลับจากสถานที่เสี่ยง
8.หากผลเป็นลบจะจบขั้นตอนมาตรการ 7+3
9.หากผลตรวจ ATK เป็นบวก กรณีไม่มีอาการป่วยหรือป่วยเล็กน้อยให้โทร 1330 สปสช.
10.หากมีอาการป่วย โทร.ประสานผู้ติดตามอาการ หรือประสานพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...