Monday, May 29, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

เปิดทริค ‘คนโสด’ เก็บเงินอย่างไร? ให้พอใช้ยามเกษียณ

ใครยังโสดบ้าง? ยกมือขึ้น แล้วคิดว่าจะโสดต่อไปจนเกษียณหรือเปล่า? ถ้าใครคิดมาในอนาคตจะครองความโสด สามย่านมิตรทาวน์ มีคำถามมาถาม เพื่อๆคิดว่า ค่าใช้จ่ายที่ของคน “โสด” มีอะไรบ้าง? และระหว่าง “หญิงโสด” กับ “ชายโสด” ใครควรมีเงินเก็บมากกว่ากัน จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2561 พบว่า คนโสดมีรายจ่ายเพื่อการบริโภคต่อหัว หรือรายจ่ายเพื่อการกิน เที่ยว สังสรรค์ และช้อปปิ้งมากกว่าคนมีครอบครัวถึง 11% โดยระหว่างหญิงกับชายจะมีรายจ่ายที่แตกต่างกันดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค
ข้อมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ผู้ชายไทยมีอายุเฉลี่ย 72.2 ปี ในขณะที่ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 78.9 ปี เพราะผู้ชายมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมมากกว่า เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือการทำงานหนัก และเสี่ยงอันตรายมากกว่าผู้หญิง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงกับผู้ชายต่างมีความเสี่ยงในการเผชิญกับโรคร้ายแรงได้ไม่ต่างกัน

ค่าดูแลยามเจ็บป่วยเมื่อเราสูงอายุ
การมีอายุขัยเฉลี่ยที่ยืนยาวของผู้หญิง นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่ง คือ ค่าใช้จ่ายในการดูแลยามเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งหากเลือกจะเป็นโสด จำเป็นต้องเตรียมค่าใช้จ่ายตรงนี้เอาไว้ เช่น เมื่อมีอายุครบ 70 ปี เท่ากับว่าผู้หญิงจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากกว่าผู้ชาย โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

อายุขัยเฉลี่ย – 70 ปี = ระยะเวลาที่เราต้องการผู้ดูแล
ระยะเวลาที่เราต้องการผู้ดูแล (เดือน) x ค่าดูแลผู้สูงอายุต่อเดือน (บาท) = ค่าใช้จ่ายที่เราต้องเตรียมไว้ (ข้อมูลค่าดูแลผู้สูงอายุต่อเดือน จาก set.or.th) ยกตัวอย่างเช่น
หากผู้หญิงอายุ 78.9 ปี – 70 ปี = 8.9 ปี
105 x 27,100 = 2,845,500 บาท
ฉะนั้น ผู้หญิงที่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลยามเป็นผู้สูงอายุ เป็นเงิน 2,845,500 บาท

จากข้อมูลข้างต้น สิ่งที่ยกมาเปรียบเทียบเป็นเพียงตัวอย่างที่ช่วยให้เห็นภาพเท่านั้น ในชีวิตจริงยังมีปัจจัยอื่นๆ มาเป็นตัวประกอบสำคัญ อย่างไรก็ตาม ทั้งหญิงโสด และชายโสด ก็ต้องมีการวางแผนชีวิตไม่ต่างจากคนมีครอบครัว ครอบคลุมถึงเรื่องการเงินด้วยเช่นกัน เพื่อให้เราสามารถใช้จ่ายได้แบบสบายๆ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตโสดอย่างมีคุณภาพ มีชีวิตการเงินที่ยั่งยืน มีเงินเก็บพร้อมใช้จ่ายสบายๆ ยามเกษียณ

นอกจากนี้ fintips by ttb ยังมีข้อแนะนำเกี่ยวกับทางการเงินที่เหมาะกับหญิงโสด และ ชายโสดอีกด้วย โดยมี 5 ข้อที่ควรทำ เพื่อวางแผนการเงิน ให้มีเงินเหลือใช้หลังเกษียณ ดังนี้

1.เตรียมเงินเผื่อใช้ฉุกเฉิน
ควรจัดสรรเงินออมไว้ให้เป็นสัดส่วน โดยทำบัญชีรายรับรายจ่าย และจัดการหนี้สินที่ไม่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงในการเสียเงินก้อนใหญ่ในอนาคต

2.ซื้อประกันคุ้มครองอุ่นใจ
ทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายจากโรคภัย และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะประกันชีวิตจะเป็นส่วนช่วยจัดการวางแผนการเงินที่รัดกุมให้กับทุกคนได้

3.หาช่องทางลงทุนเพิ่ม
นอกจากรายได้เงินเดือนที่ได้รับเป็นประจำแล้วควรมองหาช่องทางการลงทุนเพิ่มเติม เช่น ลงทุนในกองทุนต่างๆ การซื้อสลากออมทรัพย์ หรือแม้แต่การลงทุนในตลาดหุ้น ทั้งการลงทุนแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging หรือ DCA) หรือการลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐาน (VI) ซึ่งเป็นช่องทางที่ช่วยสร้างโอกาสให้เงินเก็บของเรางอกเงย ไว้ใช้สบายๆ หลังเกษียณ

4.เก็บเงินใช้หลังเกษียณด้วยการวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบ
โดยใช้วิธีคำนวณการเงินเก็บใช้หลังเกษียณ คือค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน x 12 x จำนวนปีที่อยู่หลังเกษียณ x 2 เท่า (เพื่อป้องกันเงินเฟ้อ)

5.มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง
เพื่อนๆ ที่โสดทั้งหลายต้องมองหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองในช่วงที่เรายังมีรายได้จากการทำงาน และวางแผนผ่อนชำระให้หมดก่อนวัยเกษียณ เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้แบบสบายๆ และมั่นคงมากขึ้น

เพื่อนๆ คนไหนที่คิดจะครองความโสดก็อย่าลืมวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินให้ดีนะคะ เพราะถ้าเราเตรียมทุกอย่างพร้อม เมื่อถึงช่วงที่เราต้องเกษียณเราจะได้มั่นใจว่า เรามีเงินใช้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายไร้ความกังวล

ขอบคุณข้อมูลจาก : มติชนออนไลน์

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...