Wednesday, February 1, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

10 ธุรกิจเติบโตโดดเด่น ท่ามกลางวิกฤติแพร่ระบาดโควิด-19

ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายธุรกิจต้องหายไปจากตลาด แต่ขณะเดียวกันก็มีหลายธุรกิจที่สามารถอยู่รอดได้ และสามารถเติบโตอย่างโดดเด่นอีกด้วย ว่าแต่เพื่อนๆ รู้มั้ยว่ามีธุรกิจอะไรบ้าง เชื่อว่าหลายคนนึกถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับออนไลน์อย่างแน่นอน เพื่อให้เพื่อนๆ มองเห็นทิศทางและแนมโน้มของธุรกิจที่ยังสามารถเติบโตได้ในช่วงวิกฤต วันนี้ สามย่านมิตรทาวน์ มีข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาเล่าให้ฟัง ว่า 10 ธุรกิจที่ยังสามารถเติบโตได้มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

1.ธุรกิจ e-Commerce
ธุรกิจการค้าปลีกออนไลน์และแพลตฟอร์มเพื่อการค้าออนไลน์ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 เนื่องจากผู้บริโภคไม่สามารถออกมาจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าและสถานบริการได้ตามปกติ รวมทั้งการปรับตัวของผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น

2.ธุรกิจด้านขนส่ง โลจิสติกส์
ธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของ (Delivery) และธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ (Logistic) กลุ่มธุรกิจนี้ยังเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและได้รับประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce

3.ธุรกิจเวชภัณฑ์และแปรรูปสมุนไพร
กลุ่มธุรกิจนี้มีปัจจัยหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งในปี 2565 ทั่วโลกอาจต้องเผชิญกับเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่อาจต้องพึ่งพากลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์ และธุรกิจผลิต/แปรรูปพืชสมุนไพรเพื่อบรรเทาและป้องกันสุขอนามัยของตนเองและครอบครัว

4.ธุรกิจด้านเทคโนโลยี
ธุรกิจจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ธุรกิจจัดทำโปรแกรมเว็บเพจ ธุรกิจบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจบริหารจัดการ/ประมวลผลข้อมูล เพื่อบริการลูกค้าอย่างรวดเร็วและตรงจุด ส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง

5.ธุรกิจรีไซเคิล (Recycling)
กลุ่มธุรกิจนี้ได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบการประกอบธุรกิจให้ยั่งยืนด้วย ESG (Environmental, Social, and Governance) และ BCG (Bio, Green, and Circular) model โดยประกอบธุรกิจผ่านการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล อีกทั้ง ยังเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และสร้างธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งธุรกิจการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ตอบโจทย์ความต้องการตามรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนนี้

6.ธุรกิจเครื่องสำอาง
ธุรกิจค้าส่งเครื่องสำอางและธุรกิจค้าปลีกเครื่องสำอาง มีปัจจัยมาจากกระแสการดูแลสุขภาพ การดูแลตนเอง เพื่อเสริมภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง อีกทั้ง มีปัจจัยเรื่องการขายสินค้าออนไลน์ การเป็นตัวแทนขาย มาช่วยสนับสนุนยอดขายทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในธุรกิจมากขึ้น

7.ธุรกิจขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
การเติบโตของธุรกิจนี้ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของการแข่งขันด้านพัฒนาอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น และการทำการตลาดสินค้าราคาแพง (Premium) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า และเติมเต็มคุณค่าทางใจเมื่อเกิดการใช้จ่ายเพื่อสัตว์เลี้ยง

8.ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
ธุรกิจนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากการที่ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2560 จากสัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มากกว่า 60 % ของจำนวนประชากรในประเทศ รวมทั้งสัดส่วนประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุในปัจจุบันที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

9.ธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคลดการเดินทางออกจากที่พักและตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น

10.ธุรกิจโฆษณา
ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตที่โดดด่น โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยจากสถิติของสมาคมโฆษณาดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค (Facebook) และยูทูบ (Youtube) ครองสัดส่วนการใช้จ่ายมากที่สุด 2 อันดับแรก รวมกันกว่า 50%

การจัดอันดับดังกล่าวถ้าเพื่อนๆ สังเกตจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน การซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ เพื่อรองรับผู้บริโภคยุคใหม่ ความต้องการที่เกิดขึ้นดังกล่าวทำให้กลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 1.32 ล้านล้านบาท จากข้อมูลในปี 2563 และมีธุรกิจคงอยู่ทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 จำนวน 49,117 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 482,576 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลจาก : TNN Online

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...

ART FOR LOVE – Bangkok Bloom

Bangkok Bloom Bangkok Bloom is...