Thursday, May 12, 2022
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

สั่งด่วน! ทุกจังหวัดปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9

กระทรวงมหาดไทย สั่งด่วน! ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 42 และคำสั่ง ศบค.ที่ 3 / 2565 และถือปฏิบัติ ดังนี้

1.รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งโดยเคร่งครัด
2.สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการพนักงานผู้ให้บริการประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อกำหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข
3.ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
4.ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค
5.ปรับปรุงมาตรการควบคุมพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
6.เฝ้าระวังการระบาดของโรค ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง
7.สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ปิดดำเนินการไว้ก่อน
8.หากมีคำสั่ง/ประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ให้ส่งไปที่ ศบค.มท.

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย PR

- Advertisment -

ซื้อ 1 แถม 1 ชิพส์ ในราคา 59 บาท

Taco Bell ชวนคุณมาพบกับมินิโปรแกรม โฉมใหม่!...

ตารางฉายหนัง เฮ้าส์ สามย่าน ประจำวันที่ 7 พ.ค. 2565

House Samyan เปิดตารางฉายประจำวันที่ 7...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19