Saturday, September 24, 2022
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

สามย่านมิตรทาวน์ ได้เวลา ‘พบมิตรเต็มที่เหมือนเดิม’

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ขอแจ้งเวลาเปิด- ปิด ให้บริการ ดังนี้
โซนปกติ 10.00 – 22.00 น.
โซน 24 ชั่วโมง เปิดให้บริการตามปกติ
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามคำสั่งของภาครัฐ

- Advertisment -

MEDIUM AND MORE ANNUAL SALE 2022

MEDIUM AND MORE ANNUAL...