Sunday, June 4, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

กรมอนามัย ห่วงรวมกลุ่มเทศกาลตรุษจีน เปิดเรียน On-site

เทศกาลตรุษจีนถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่เกิดการรวมตัว ทำให้กรมอนามัย ออกมาเป็นห่วงในเรื่องของการรวมกลุ่มในช่วงเทศกาลตรุษจีน เช่นเดียวกับการเปิดเรียน On-site ล่าสุดนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ออกมาเปิดเผยว่า กรมอนามัยมีความห่วงใยประชาชนใน 2 ประเด็น คือการรวมกลุ่มของญาติพี่น้องในเทศกาลตรุษจีน และกลุ่มของนักเรียนในการเปิดเรียน On-site

สำหรับเทศกาลตรุษจีน ปีนี้ตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จะมีการรวมกลุ่มของญาติพี่น้อง ทั้งวันไหว้ วันจ่าย และวันเที่ยว โดยทั้ง 3 วันนี้ สมาชิกทุกคนในครอบครัวยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด

ส่วนการเปิดเรียนแบบ On-Site นั้น จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้ง 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริมที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้นข้น และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น กรมอนามัยจึงมีการเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันตนเอง และปฏิบัติตามหลัก UP (Universal Prevention) ขณะที่สถานประกอบการต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด หากพบว่าตนเองเสี่ยง ให้ตรวจด้วย ATK และขอความร่วมมือเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคน ทุกที่ ทุกโอกาส และทุกเทศกาล

ที่มา : กรมอนามัย

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...