Monday, March 27, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

4 ขั้นตอนเที่ยวอุทยานฯ ยุคโควิด-19 แบบ New Normal

หลังจากภาครัฐอนุญาติให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆได้ ก็ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมุ่งหน้าตามสถานที่ท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่กำลังเป็นที่นิยมนั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติ เพื่อนๆ ล่ะ? ได้เดินทางไปท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติกันบ้างหรือยัง? ถ้าใครกำลังจะไปก็ย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการกันนะ เพราะล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน ได้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว โดยกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานทั่วประเทศ ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนจะมีขั้นตอนอะไรบ้างไปดูกันเลย

1.ลงทะเบียนจองเข้าอุทยานแห่งชาติล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น Que Q
2.เช็กอินและเช็กเอาต์ผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ
3.รักษาระยะห่าง เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อหรือแพร่เชื้อ
4.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวภายหลังการเปิดประเทศ ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการแหล่งท่องเที่ยว และแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ดังนี้

1.มาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยว
กรณีอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอยู่ในจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กรณีเป็นสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้ดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อุทยาน น้ำพุร้อนธรรมชาติ ชายหาด น้ำตก ถ้ำ เกาะ แก่ง หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นในทำนองเดียวกัน และเปิดโล่งอย่างเคร่งครัด

กรณีอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นให้ทำตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
1.ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง บริเวณพื้นผิว อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกันด้วยน้ำยาทำความสะอาด โดยจุดที่สัมผัสร่วมมีการฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% ฯลฯ
2.จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อพื้นที่อัตราส่วน 1 คนต่อพื้นที่ 4 ตร.ม. หรือมีจำนวนผู้รับบริการได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนผู้รับบริหารที่สามารถรองรับได้ตามปกติ โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง งดกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความแออัด
3.จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์
4.ภาชนะรองรับมูลฝอยต้องมีฝาปิดมิดชิดเพียงพอ และมีการคัดแยกมูลฝอยและกำจัดอย่างถูกต้อง


5.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว และวิธีปฏิบัติตัวในการท่องเที่ยว
6.บริการอาหาร เครื่องดื่มควรเป็นแบบชุดบุคคล
7.กรณีมีบ้านพัก เต็นท์ ให้จำกัดจำนวนผู้พัก และต้องเปิดระบายอากาศในบ้านพัก เต็นท์ อย่างน้อย 15 นาทีก่อนทำความสะอาด
8.ทำตามมาตรการจังหวัด และที่ส่วนราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
9.หากผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น SHA SHA Plus+ หรือเกณฑ์ประเมิน Thai Stop COVID Plus หรือมาตรฐานอื่น ๆ ทางด้านสาธารณสุข ให้ติดตราสัญลักษณ์ที่ได้รับให้เห็นได้ชัดเจน

แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่
1.คัดกรองความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นประจำทุกวัน โดยตรวจวัดอุณหภูมิ และคัดกรองอาการเสี่ยง หรือประเมินตนเองผ่านระบบไทยเซฟไทย หรือแอปพลิเคชั่นที่ราชการกำหนด
2.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่าง และเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามมาตรการ ฯลฯ

2.มาตรการในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมแบบไป-กลับ ต้องผ่านการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าใช้บริการ และประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai หรือแอปพลิเคชั่นอื่นที่ราชการกำหนด ส่วนกรณีพักค้าง (บ้านพัก/เต็นท์) ต้องมีหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือใบรับรองแสดงประวัติเคยติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน หรือผลตรวจ ATK ณ จุดลงทะเบียนที่พัก

นอกจากนี้ ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19 และมาตรการ DMHT (รักษาระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ) พร้อมกับปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยานกำหนด

ใครชอบเที่ยวป่าก็อย่าลืมปฏิบัติตามกฎของอุทยานฯ กันนะ เพื่อความปลอดภัยของเพื่อนๆ และนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก : msn ไลฟ์สไตล์

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...