Saturday, May 21, 2022
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

อาการเบื้องต้นของผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย พบว่า อาการเบื้องต้นของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron ที่มีอาการจำนวน 41 ราย (ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2564)
*ไอ : 54 %
*เจ็บคอ : 37 %
*ไข้ : 29 %
*ปวดกล้ามเนื้อ : 15 %
*มีน้ำมูก : 12 %
*ปวดศีรษะ : 10 %
*หายใจลำบาก : 5 %
*ได้กลิ่นลดลง : 2 %
ยาที่ใช้ในการรักษา Favipiravir 10 ราย อาการดีขึ้น ใน 24 – 72 ชม. หลังรับยาและให้จนครบ 5 วัน

ที่มา : กรมการแพทย์

- Advertisment -

ซื้อ 1 แถม 1 ชิพส์ ในราคา 59 บาท

Taco Bell ชวนคุณมาพบกับมินิโปรแกรม โฉมใหม่!...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19