Sunday, April 2, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

แนะประชาชน เช็คกระเช้าปีใหม่ที่ภายในบรรจุเป็นเครื่องกระป๋อง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนที่ได้รับกระเช้าปีใหม่ภายในบรรจุเป็นเครื่องกระป๋องประเภทต่างๆ ให้ทำความสะอาดกระป๋องเพิ่มความมั่นใจก่อนเปิด เพื่อลดเสี่ยงการสัมผัสปนเปื้อนบริเวณพื้นผิว พร้อมย้ำ ให้เลือกเครื่องกระป๋องที่สภาพดี ไม่บุบ ไม่เป็นสนิม และให้สังเกต วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุด้วย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนมักจะมอบกระเช้าเพื่อเป็นของขวัญให้แก่กัน ซึ่งกระเช้าประเภทเครื่องกระป๋องจะได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน มีความหลากหลายเหมาะกับทุกเพศทุกกลุ่ม แต่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เครื่องกระป๋องที่บรรจุในกระเช้าควรทำความสะอาดกระป๋องและหีบห่อ ก่อนเปิดบริโภค เพิ่มความมั่นใจ ลดเสี่ยงการสัมผัสปนเปื้อนบริเวณพื้นผิว และให้ล้างมือหลังจากสัมผัสทันทีเพราะในขั้นตอนการนำกระป๋องมาบรรจุในกระเช้า ก็อาจจะมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อไวรัสที่เกิดจากการสัมผัสของพนักงานได้ นอกจากนี้ การเลือกซื้อเครื่องกระป๋องที่มีคุณภาพนั้น ควรเลือกซื้อกระป๋องที่อยู่ในสภาพดี ไม่บุบ

ทั้งนี้ การซื้อกระเช้าปีใหม่ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่มีคุณภาพ อาจเสี่ยงได้รับอันตรายจากเชื้อโรคต่าง ๆ ตามมาได้ โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียชนิดโบทูลินั่มที่อยู่ในอาหารกระป๋อง เมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายจะเกิดอาการ คลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้อต่าง ๆ เป็นอัมพาต สายตาพร่ามัว ซึม ง่วง กลืนอาหารไม่สะดวก ลิ้นและคออักเสบ กล้ามเนื้อต้นคออ่อนแรง ซึ่งอาการจะแสดงให้เห็นภายใน 2 – 36 ชั่วโมง หากไม่ได้รับการรักษาทันทีอาจเสียชีวิตด้วยระบบหายใจล้มเหลว ดังนั้น หากพบมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...