Monday, June 5, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

เตือนทุกจังหวัด! จัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตาม COVID Free Setting

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตือนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากทำให้เกิดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ย้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์จับตาผู้จัดให้ปรับปรุงมาตรการตามแนวทาง COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด และให้ทุกจังหวัดใช้เป็นกรณีตัวอย่าง หากปฏิบัติตามมาตรการไม่ได้ ก็ต้องให้ยุติการจัดงาน

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรณีการจัดงานคอนเสิร์ตในงานช้างแฟร์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 ซึ่งมีผู้เข้าชมคอนเสิร์ตจำนวนมาก และเบียดเสียดหนาแน่น ทำให้มีความเสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ได้สั่งงดการจัดงานเป็นเวลา 2 วัน เพื่อให้ผู้จัดงานปรับปรุงการเข้าร่วมงานให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากการจัดงานดังกล่าวมีการรวมคนจำนวนมากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ง่าย

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทำให้กระทรวงสาธารณสุขต้องกำหนดมาตรการในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกัน ซึ่งกรณีนี้ได้กำชับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ให้ติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิด ผู้จัดงานต้องมีการปรับปรุงมาตรการเข้าร่วมงานตามแนวทาง COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ก็สมควรให้ยุติการจัดงาน

นอกจากนี้ นายแพทย์เกียรติภูมิ ยังกล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมคนจำนวนมาก จะต้องมีการขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งหากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเห็นว่าการกระทำใดอาจจะทำให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามมา ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจที่จะสั่งให้ยุติการดำเนินการได้ แต่ทั้งนี้จะเป็นไปโดยความรอบคอบรัดกุม และยึดความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...