Saturday, January 29, 2022
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

กำชับร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวเฝ้าระวังโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่ร้านอาหารควรมีการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยขอให้ปฏิบัติดังนี้
1.ทำความสะอาดโต๊ะทันทีหลังใช้บริการ
2.ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำทุก 1-2 ชั่วโมง
3.จัดอุปกรณ์กินอาหารเฉพาะบุคคล กรณีที่ต้องใช้ภาชนะเดียวกัน ต้องจัดอุปกรณ์ตักอาหารเฉพาะบุคคล และต้องใช้ช้อนกลางส่วนตัว
4.บริการอาหารบริการตนเองหรือบุพเฟ่ต์ ต้องจัดบริการถุงมือให้กับผู้บริโภค
5.จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำทุกโต๊ะ กรณีศูนย์อาหารให้จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำร้าน
6.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและโต๊ะกินอาหาร 1-2 เมตร หากมีพื้นที่จำกัด ให้ทำฉากกั้น พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ 2 เมตร โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด
7.จำกัดระยะเวลากินอาหารไม่เกิน 2 ชั่วโมง พร้อมจัดการระบบระบายอากาศ โดยเปิดประตู หน้าต่าง อย่างน้อย 30 นาที ห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี

ที่มา : กรมอนามัย

- Advertisment -

รวมซองอั่งเป่าสุดน่ารักชุดละ 35 บาท

Medium and More ชวนคุณมาเสริมมงคล...

เปิดตารางคลาส LIVE Virtual Studio วันที่ 24-30 ม.ค. 2565

Celebrity Fitness เปิดตารางคลาส LIVE Virtual...

แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเด็กที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ภาครัฐต้องเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนในเด็ก โดนมีแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19