Wednesday, March 29, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

วอนอย่าตื่นตระหนก กรณีพบโควิด-19 ในหมูที่ต่างประเทศ

กรมปศุสัตว์ วอนอย่าตื่นตระหนก กรณีพบโควิดในหมูที่ต่างประเทศ พร้อมกับยืนยันว่า ยังไม่พบการแพร่ระบาดในไทย มั่นใจการบริโภคเนื้อหมูได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอน โดยนายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ระบุว่า จากการนำเสนอข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า พบเชื้อไวรัสโคโรนาในหมูสามารถติดต่อสู่คนได้ ซึ่งรายงานพบในเด็กประเทศเฮติ 3 คน แต่อาการป่วยไม่รุนแรง มีเพียงแสดงอาการไข้และท้องเสียเล็กน้อยเท่านั้น

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการเกิดโรคในภาคปศุสัตว์และสัตว์ มีแผนการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำในสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมายังไม่พบอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสในสุกรทั้ง 5 สายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีมาตรการคุมเข้มในกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่สถานประกอบการผลิตสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและประเทศคู่ค้ามั่นใจได้ว่าเนื้อสัตว์ปลอดภัยไร้โควิด-19

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...