Saturday, June 3, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

6 วิธีวางแผนรับวัยเกษียณ ที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนควรรู้!

เพื่อนๆ คนไทนที่เป็นมนุษย์เงินเดือน ทำงานไปสักพักหนึ่งอย่าลืมวางแผนการเงินรับวัยเกษียณกันนะคะ เมื่อถึงเวลาที่เราต้องเกษียณจริงๆ เราจะได้ไม่ลำบาก บอกเลยเวลาแต่ละปีผ่านไปเร็วมากๆ อย่าใช้เงินเพลินกันมากไปเดี๋ยวจะเก็บเงินไว้ใช้ช่วงเกษียณไม่ทัน ถ้าเพื่อนๆ คนไหนยังคิดไม่ออกว่าจะวางแผนยังไง สามย่านมิตรทาวน์ มีเคล็ดลับมาฝาก

1.ลองกำหนดอายุเกษียณ และอายุขัย
การกำหนดอายุเกษียณ และอายุขัย จะทำให้เราจะทำงานได้ถึงอายุ 60 ปี จากนั้นจะไม่มีเงินเดือน เราสามารถประมาณอายุขัยได้จากคนในครอบครัว

2.ลองคำนวนค่าใช้จ่ายในยามเกษียณ
หากลองคำนวณค่าใช้จ่ายในยามเกษียณ เช่น ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ และจะทำงานไปถึง 60 ปี เราจะมีอายุถึงกี่ปีโดยคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ 20,000 บาท/เดือน ให้ลองคำนวณค่าใช้จ่ายตัวเงินเฟ้อที่คาดว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ในยุคนั้น

3.ให้ตรวจสอบเงินออมเพื่อเกษียณจากแหล่งต่างๆ
ให้ตรวจสอบเงินออมเพื่อเกษียณจากแหล่งต่างๆ ว่าปัจจุบันเรามีเงินออมอยู่เท่าไหร่ ทั้งในเงินฝากธนาคาร เงินกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันชีวิต กองทุนรวม การลงทุนในหุ้น หรืออื่นๆ

4.ให้คำนวณเงินออมที่ยังขาดอยู่
ให้คำนวณเงินออมที่ยังขาดอยู่ ซึ่งปรียบเทียบเงินออมที่มีอยู่และเงินที่ต้องใช้ในยามเกษียณหากเราพบว่าเงินที่เราออมไว้ยังห่างจากเป้าหมายที่ต้องการอยู่มาก ก็ต้องเร่งวางแผนเพื่อให้มีเงินออมมากขึ้น

5.วางแผนออมเงินเพิ่ม
วางแผนออมเงินเพิ่มหากทราบแล้วว่ายังมีขาดเงินอีกเท่าไหร่ ก็ให้วางแผนออมเงินทำบัญชีรายรับรายจ่าย อย่างรัดกุม หรือเพิ่มการลงทุนอื่นๆ

6.ให้ทบทวนเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ
ให้ทบทวนเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบว่าสามารถทำตามแผนที่ วางไว้ได้หรือไม่ต้องเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย อย่างไรบ้าง ต้องบริหารเงินออมเงินลงทุนอย่างไร

เพื่อนๆ รู้เคล็ดลับกันแล้วก็อย่าลืมลองนำไปปรับใช้ แม้ว่าตอนนี้จะยังเหลือเวลาอีกนานกว่าจะเกษียณ แต่การวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ก่อนก็ไม่น่าจะเสียหาย เพื่อชีวิตที่สุขสบายในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจาก : สปริงนิวส์

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...