Friday, February 3, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

รับฟรี! กระทง GON มูลค่า 99 บาท

บาร์บีคิวพลาซ่า ชวนคุณมาลอยกระทงสุขใจ อิ่มจังกับ GON รับฟรี! ไปเลย กระทง GON มูลค่า 99 บาท เพียงสั่งเมนูชุดเต็มเตา หรือชุดครอบครัว เมนูใดเมนูหนึ่ง

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1.ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 12-21 พ.ย. 2564 ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา ยกเว้น สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ, เซ็นทรัลวงศ์สว่าง
2.โปรโมชั่นนี้สำหรับการรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
3.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชุดกระทง Gon 1 ชุดต่อการสั่งเมนูชุดเต็มเตา หรือชุดครอบครัว เมนูใดเมนูหนึ่ง
5.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น แต่สามารถใช้ส่วนลดสมาชิกได้และสามารถสะสมคะแนนได้ตามปกติ
6.โปรโมชั่นนี้ลูกค้าสามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดจากการแลกคะแนน (E-Coupon), บัตรกำนัล (Voucher) และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์
(E-Voucher)
7.บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับคูปองส่วนลดจากการแลกคะแนน (E-Coupon), บัตรกำนัล (Voucher) และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ที่ถูกทำสำเนา ชำรุด ลบเลือน ถูกใช้งานแล้ว ไม่สมบูรณ์ หรือจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหาย ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
8.บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับสิทธิ์โดยการแสดง E-coupon/ E-Voucher จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...

“HELLO HAB-RE (ฮัลโหล หาบเร่)”

สามย่านมิตรทาวน์ ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน จัดงาน...