Wednesday, March 29, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

เร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่ภาคเหนือ อีสาน และพื้นที่สีฟ้าให้ครอบคลุม 70%

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือศบค. เร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่สีฟ้า 17 จังหวัด นำร่องท่องเที่ยวให้ครอบคลุม 70% เดือน พ.ย. 2564 พร้อมกับมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ติดแนวชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีอัตราการฉีดวัคซีนค่อนข้างน้อยจึงต้องเร่งฉีดวัคซีนโดยด่วน

นอกจากนี้ พื้นที่สีฟ้า 17 จังหวัด มีเพียงไม่กี่จังหวัดที่มีอัตราการฉีดวัคซีนไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมายที่ 70 % ของจำนวนประชากรทั่วประเทศ ขอให้ 17 จังหวัดพื้นที่สีฟ้าเร่งฉีดวัคซีนให้ทันตามเป้าหมาย ภายในเดือน พ.ย. 2564

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...