Wednesday, May 25, 2022
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

เปิดรายชื่อประเทศที่ได้รับการอนุญาต ให้เข้าประเทศไทย

ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 17/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) อนุมัติประเทศและพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13) “ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล” ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ล่าสุด ศปก.กต. ได้มีการประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ตันทางสำหรับบุคคลประเภท (13) ที่ผู้เดินทางจากประเทศ และพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วจำนวน 63 ประเทศ ดังนี้

1.ออสเตรเลีย 2.ออสเตรีย 3.บาห์เรน 4.เบลเยียม 5.ภูฏาน 6.บรูไนตารุสชาลาม 7.บัลแกเรีย 8.กัมพูชา 9.แคนาคา 10.ชิลี 11.จีน 12.โครเอเชีย 13.ไซปรัส 14.สาธารณรัฐเซ็ก 15.เดนมาร์ก 16.เอสโตเนีย 17.ฟินแลนด์ 18.ฝรั่งเศส 19.เยอรมนี 20.กรีช 21.ฮังการี 22.ไอซ์แลนด์ 23.อินเดีย 24.อินโดนีเชีย 25.ไอร์แลนด์ 26.อิสราเอล 27.อิตาลี 28.ญี่ปุ่น 29.คูเวต 30.ลาว

31.ลัตเวีย 32.ลิทัวเนีย 33.ลักเซมเบิร์ก 34.มาเลเซีย 35.มัลดีฟส์ 36.มอลตา 37.มองโกเลีย 38.เมียนมา 39.เนปาล 40.เนเธอร์แลนด์ 41.นิวซีแลนด์ 42.นอร์เวย์ 43.โอมาน 44.ฟิลิปปินส์ 45.โปแลนด์ 46.โปรตุเกส 47.กาตาร์ 48.โรมาเนีย 49.ชาอุดีอาระเบีย 50.สิงคโปร์ 51.สาธารณรัฐสโลวัก 52.สโลวีเนีย 53.ศรีลังกา 54.สาธารณรัฐเกาหลี 55.สเปน 56.สวีเดน 57.สวิตเซอร์แลนด์ 58.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 59.สหราชอาณาจักร 60.สหรัฐอเมริกา 61.เวียดนาม 62.ฮ่องกง และ 63.ไต้หวัน

- Advertisment -

ซื้อ 1 แถม 1 ชิพส์ ในราคา 59 บาท

Taco Bell ชวนคุณมาพบกับมินิโปรแกรม โฉมใหม่!...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19