Sunday, May 28, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ข้อควรรู้! เกี่ยวกับความสำคัญของ ‘วันสหประชาชาติ’

วันสหประชาชาติ (United Nations Day) ตรงกับวันที่ 24 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น (United Nation : UN) ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ เพื่อระลึกถึงและเฉลิมฉลองแก่องค์การสหประชาชาติให้ตระหนักถึงความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน เสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคง

องค์การสหประชาชาติเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการนำสันติภาพมาสู่โลก เพื่อให้ประชาชนทุกชาติ ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 จากการร่วมมือกันของ นายวินสตัน เชอร์ชิล นายกรัฐมนตรีอังกฤษ นายแฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเหตุผลในการก่อตั้ง 3 ประการคือ
1.เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศคู่กรณีด้วยสันติวิธี
2.เพื่อเป็นแกนกลางในการนำสันติภาพมาสู่โลก
3.เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

องค์การสหประชาชาติมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มแรกของการก่อตั้งมีจำนวน 51 ประเทศที่ได้เข้าร่วมลงนาม และปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก โดยมีภาษาทางการที่ใช้อยู่ 6 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย จีน และอาหรับ และมีเลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบันคือ นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส

องค์กรหลักของสหประชาชาติประกอบด้วย 6 องค์กร ได้แก่
1.สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (General Assembly)
2.คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
3.คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council)
4.คณะมนตรีภาวะทรัสตี (Trusteeship Council)
5.สำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ (The Secretariat)
6.ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice)

ทำไมถึงต้องมีองค์กรสหประชาชาติ
1.เพื่อรักษาสันติภาพโลก
2.เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม
3.เพื่อแก้ไขปัญหาอาณานิคม
4.เพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
5.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือ
6.เพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ

สำหรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 ซึ่งนับเป็นประเทศที่ 55 ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรสหประชาชาติ ซึ่งหลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิกสำนักงานสหประชาชาติในประเทศเทศไทย ก็มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.เป็นที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก โดยตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ
2.หัวหน้าสำนักงานคนปัจจุบันคือ นางสาวชามฉัด อัคตาร์ ชาวปากีสถาน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ
3.เป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินการภายใต้กรอบของสหประชาชาติและองค์การอื่นๆมากกว่า 30 สำนักงาน

ขอบคุณข้อมูลจาก : tnnthailand และกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...