Friday, May 20, 2022
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ยกเลิกเคอร์ฟิว! พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด

ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) ยกเลิกเคอร์ฟิว พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด เวลา 23.00 น. วันที่ 31 ต.ค. 2564 ประกอบด้วย
1.กรุงเทพมหานคร
2.จังหวัดกระบี่
3.จังหวัดชลบุรี (เฉพาะอำเภอบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอสัตหีบ เฉพาะตำบลนาจอมเทียนและตำบลบางเสร่)
4.จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง)
5 จังหวัดตราด (เฉพาะอำเภอเกาะช้าง)
6.จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
7.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก)
8.จังหวัดพังงา
9.จังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ)
10.จังหวัดภูเก็ต
11.จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)
12.จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)
13.จังหวัดเลย (เฉพาะอำเภอเชียงคาน)
14.จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
15.จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า)
16.จังหวัดหนองคาย (เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ และ
อำเภอท่าบ่อ)
17.จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม)

สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/E/256/T_0001.PDF

- Advertisment -

ซื้อ 1 แถม 1 ชิพส์ ในราคา 59 บาท

Taco Bell ชวนคุณมาพบกับมินิโปรแกรม โฉมใหม่!...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19