Thursday, June 8, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

สธ.เร่งรณรงค์หญิงตั้งครรภ์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

จากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 และมีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ทำให้กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ต้องออกมารณรงค์หญิงตั้งครรภ์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมีเกณฑ์ปฏิบัติ ดังนี้
ㆍอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือนขึ้นไป สามารถฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ฟรี ณ สถานบริการของภาครัฐใกล้บ้าน หรือ ติดต่อรับบริการที่คลินิกฝากครรภ์ในโรงพยาบาลของรัฐ
ㆍหลังฉีดวัคซีนสามารถให้นมบุตรได้ทันที ขอให้เชื่อมั่น เชื่อใจ และคลายความกังวล เนื่องจากมีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ
ㆍวัคซีนช่วยลดการติดเชื้อ ป่วยรุนแรง และลดเสียชีวิตได้

ประโยชน์ที่จะได้จากวัคซีนมีมากกว่าความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงของวัคชีน จึงแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ยกเว้น คนที่เคยแพ้รุนแรงจากการฉีดครั้งก่อน หรือแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนรุนแรง

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...