Wednesday, March 22, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

เร่งคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 10 จังหวัดติดเชื้อสูง

จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ทรงตัว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในบางจังหวัด ทำให้กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ต้องออกมาเร่งคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในพื้นที่ 10 จังหวัด ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง ทั้งนี้ เบื้องต้นได้มีการตั้งเป้าที่จะลดการติดเชื้อรายวันให้เหลือไม่เกิน 5,000 คน พร้อมเร่งรัดการฉีดวัคซีนทุกจังหวัดให้ได้ร้อยละ 50 ภายในสิ้นเดือน ต.ค.นี้

ที่มา : สำนักโฆษก

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...