Wednesday, December 8, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

เพราะเหตุใด? จึงกำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม เป็นวันอาหารโลก

วันอาหารโลก ตรงกับวันที่ 16 ตุลาคมของทุกปี จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการก่อตั้งขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของอาหารให้แก่ประชาชน รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาในการจัดการและการกระจายอาหาร

นอกจากนี้ ยังถือเป็นการยกระดับโภชนาการทั่วโลก รวมไปถึงเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในทุกระดับ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากรในชนบท สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก การให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในด้านของการเปลี่ยนนโยบายทางการเกษตร การช่วยเหลือทุกภูมิภาคจากสถานการณ์ความอดอยาก และผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงอำนวยความสะดวกในสภาวะที่เป็นกลาง เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาการผลิตอาหาร

จากบทบาทดังกล่าวทำให้ประเทศสมาชิกทั่วโลก ได้พร้อมใจกันกำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคมของทุกปี มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เช่น การอภิปราย การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้หัวข้อที่กำหนดขึ้นเหมือนกันทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันอาหารโลกในแต่ละปี ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

สำหรับประเทศไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2490 และเป็นสมาชิกลำดับที่ 45 จากสมาชิกปัจจุบันทั้งสิ้น 190 ประเทศทั่วโลก นับตั้งแต่ได้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเร่งฟื้นฟูการเกษตรของประเทศ ในระยะแรกมีโครงการที่ประสบความสำเร็จมาก คือ โครงการประมงน้ำจืด ซึ่งทางองค์การฯ ได้ส่งนักวิชาการด้านประมงมาให้คำแนะนำแก่ชาวประมงไทยในการเลี้ยงปลาหมอเทศ และการเพาะพันธุ์ปลาสวาย

ขอบคุณข้อมูลจาก : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

- Advertisment -

Sushi Cake สุดพิเศษเริ่มต้น 199 บาท

Shinkanzen Sushi จัดเทศกาลมอบของขวัญสุดพิเศษ ให้คุณได้ส่งมอบความรักผ่าน...

ตารางคลาส LIVE Virtual Studio ระหว่างวันที่ 6-12 ธ.ค 2564

Celebrity Fitness ชวนคุณมาฟิตแอนด์เฟิร์มคลาสออกกำลังกายออนไลน์...

กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ควบคุมการลักลอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

เพื่อควบคุมการลักลอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่ OMICRON...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19