Saturday, December 4, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ศบค. ประกาศ 4 เป้าหมายรองรับการเปิดประเทศ

หลังจากภาครัฐออกมาประกาศเปิดประกาศ ล่าสุด ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) ได้ประกาศเป้าหมายรองรับเปิดประเทศไว้ 4 ข้อ ดังนี้
1.สร้างความเชื่อมั่น : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามหลักการแพทย์และสาธารณสุข
2.สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ : ประชาชนไทยมีภูมิคุ้มกันหมู่ และมีความปลอดภัยจากการเสียชีวิต เนื่องจากโควิด -19 รวมทั้งการรักษาระดับความมั่นคงด้านสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่อง
3.ฟื้นฟูเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว โดยมีอัตราการเติบโตของ GDP เป็นไปตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
4.เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรม : ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมตามเดิมได้ โดยยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค DMHTTA ต่อไป

ที่มา : ศบค.

- Advertisment -

YOU&I จัดโปรพิเศษชุดเดลิเวอรี 4 เซต

YOU&I ส่งความอร่อยให้ถึงที่กับชุดเดลิเวอรี 4 เซต...

ตารางฉายหนัง เฮ้าส์ สามย่าน ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2564

House Samyan เปิดตารางฉายประจำวันที่ 2 ธันวาคม...

กระทรวงแรงงาน เตรียมเยียวยากลุ่มคนทำงานกลางคืน 3 กลุ่ม

กระทรวงแรงงาน เตรียมเยียวยา กลุ่มคนทำงานกลางคืน นักร้อง...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19