Wednesday, June 7, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ทำไม? ต้องมีวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)

วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) ณ เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็น พร้อมกันนี้ ยังได้มีการกำหนดให้ปี 2008 เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วย เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่า จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรม การล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลก

ทั้งนี้ จากผลการศึกษาพบว่า การล้างมือ แม้จะเป็นเรื่องง่ายๆ แต่คนส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยทำกัน ทั้งๆ ที่สามารถลดโอกาสติดเชื้อโรคต่างๆ ได้เกือบ 50% โดย องค์การยูนิเซฟ ระบุว่า ในแต่ละปีนั้นมีเด็กๆ อายุต่ำกว่า 5 ขวบ เสียชีวิตจากโรคท้องร่วงถึงเกือบ 2 ล้านคน และจากโรคปอดบวมอีกราว 2 ล้านคน ซึ่งการล้างมือด้วยน้ำกับสบู่อย่างถูกวิธี จะช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ถึง 50% และจากโรคปอดบวมได้อีกราว 25% ดังนั้น หัวใจหลักของ วันล้างมือโลก จึงต้องการมุ่งไปยังกลุ่มเด็กนักเรียน เพื่อหวังจะเพิ่มจำนวนเด็กๆ ที่มีนิสัยล้างมือด้วยสบู่ได้มากกว่า 70 ประเทศ

สำหรับในประเทศไทย ทางกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการล้างมือมาโดยตลอด อันจะเห็นได้จากการประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ และได้จัดกิจกรรมวันล้างมือโลกขึ้นครั้งแรกในวันที่ 15 ตุลาคม ปี 2009 (พ.ศ. 2552) ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญของการล้างมืออย่างถูกวิธี

ขอบคุณข้อมูลจาก : kapook

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...