Sunday, June 4, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

4 มาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 รอบต่อไป

ชาวมิตรรู้หรือไม่ว่า หากตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจะต้องใช้มาตรการป้องกันการระบาดรอบต่อไปอย่างไร? ถ้ายังไม่รู้ สามย่านมิตรทาวน์ มีคำตอบ ดังนี้
1.ฉีดวัคซีนทุกพื้นที่
2.ดูแลตนเองแบบครอบจักรวาล Universal Prevention ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ
3.ตรวจ ATK ผู้มีความเสี่ยง
4.สถานที่ทำกิจกรรม/สถานบริการต้องมีมาตรการ COVID-Free Setting

ที่มา : นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...