Saturday, July 2, 2022
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

3 กรณี! เกิดผลข้างเคียงกับนักเรียนที่ฉีดวัคซีน ขอรับเงินช่วยเหลือได้

กรณีเกิดผลข้างเคียงกับนักเรียนหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ปกครองสามารถยื่นเรื่องรับเงินช่วยเหลือได้ 3 กรณี ดังนี้
1.ต้องรักษาอาการป่วยต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท
2.สูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท
3.กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท
ทั้งนี้ หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ที่ โรงพยาบาลที่ฉีด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือที่สำนักงาน สปสช.สาขาเขตพื้นที่ทั้ง 13 เขต โดยมีระยะเวลายื่นคำร้องได้ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย เมื่อมีผู้มายื่นคำร้องแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อเลขาธิการ สปสช. ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย สอบถามรายละเอียด สายด่วน สปสช. 1330

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- Advertisment -

ซื้อ 1 แถม 1 ชิพส์ ในราคา 59 บาท

Taco Bell ชวนคุณมาพบกับมินิโปรแกรม โฉมใหม่!...

Lantern Art Festival 2022

ครั้งแรกกับเทศกาลงานอาร์ตกลางเมือง❗️ สามย่านมิตรทาวน์ ชวน 10...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19