Monday, June 5, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ชุดใหญ่เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา มีมติผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
*ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 22.00-04.00 น.อย่างน้อย 15 วัน

*ห้ามรวมคนมากกว่า 25 คน

  • บริโภคในร้านอาหารได้ ไม่มีเครื่องปรับอากาศ นั่งได้ 75% มีเครื่องปรับอากาศ นั่งได้ 50% เล่นดนตรีได้ เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. (งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอาหาร)

*ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. (งดตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก สวนน้ำ และห้องประชุม/จัดเลี้ยง)

*ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. ยกเว้นการใช้ไอน้ำ

*สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่ กิจกรรมที่มีการรวมคน ให้ผ่านความเห็นชอบจากผู้แทน ก.ศธ. และ ก.อว. ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.

*สถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดดำเนินการได้ทุกประเภทกีฬา ไม่เกิน 21.00 น. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมจัดการแข่งขัน

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...