Thursday, February 2, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ทำไม? ต้องมี วันคุมกำเนิดโลก (World Contraception Day)

วันคุมกำเนิดโลก World Contraception Day (WCD) ตรงกับวันที่ 26 กันยายนของทุกปี เกิดขึ้้นครั้งแรกเมื่อปี 2550 เพื่อให้ทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอย่างถูกวิธี ภารกิจหลักของ World Contraception Day (WCD) คือ การปรับปรุงการรับรู้เรื่องการคุมกำเนิด และช่วยให้เยาวชนสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกในเรื่องของสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์

สำหรับประเทศไทยในปี 2564 นี้ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ได้จับมือร่วมกันเดินหน้ารณรงค์การคุมกำเนิด เพื่อให้ทุกๆ การตั้งครรภ์ เกิดขึ้นจากความพร้อมและตั้งใจ เนื่องใน “วันคุมกำเนิดโลก” 26 กันยายน 2564 เนื่องจากระยะเวลาเกือบ 2 ปีของสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น และการล็อคดาวน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในบางพื้นที่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงในหลายด้าน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพ การเข้าถึงการคุมกำเนิด หรือความสามารถในการวางแผนครอบครัว ซึ่งจะเห็นได้จากสถิติการท้องไม่พร้อมมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง

นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถิติข้อมูลบริการ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม มีผู้มาขอรับคำปรึกษาปัญหานี้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ที่ยังอยู่ในระบบการศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางและอาจกลายเป็นวิกฤตทางสังคมตามมา

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา มีกลุ่มสตรีโทรมาขอรับบริการปรึกษาที่ 1663 เกี่ยวกับปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมมากถึง 4,461 คน หรือเฉลี่ย 149 คนต่อวัน เป็นหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 26 คน มากกว่าช่วงสถานการณ์ปกติ อาทิ เดือนตุลาคม 2563 ที่มีผู้ขอรับคำปรึกษาเพียง 2,490 คน เฉลี่ย 83 คนต่อวัน และเป็นหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 16 คน

สำหรับสถิติ ในปี 2562 กรมอนามัยพบว่า มีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี มีจำนวน 63,831 ราย แบ่งเป็น หญิงช่วงอายุระหว่าง 15-19 ปี 61,651 ราย และผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ตั้งครรภ์จำนวน 2,180 ราย และยังพบว่ามีวัยรุ่นตั้งครรภ์ซ้ำอีกจำนวน 5,222 ราย

ทั้งนี้ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้หรือมีความรู้แต่ใช้ไม่ถูกวิธี นำไปสู่การเรียนรู้เรื่องเพศที่อาจไม่ถูกต้องและไม่ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้อง ดังนั้นสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จึงได้มุ่งเน้นการสร้างสื่อความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี การให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการตั้งครรภ์เมื่อพร้อม และการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ Facebook คลับนี้เลดี้คุม by YoungLove และ Line คลับนี้เลดี้คุม by YoungLove เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่วัยรุ่นสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

การให้ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องถือเป็นหนึ่งวิธีที่จะทำให้สามารถวางแผนครอบครัวเตรียมพร้อมสำหรับการมีลูกในเวลาที่เหมาะสม เพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้นได้การคุมกำเนิดยังควรต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยปัจจุบันวิธีการคุมกำเนิดมีทางเลือกหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ถุงยางอนามัย การทำหมันชายและหญิง โดยอีกทางเลือกหนึ่งที่นิยมและสะดวกสำหรับผู้หญิง คือการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด

ขอบคุณข้อมูลจาก : PPTVHD 36

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...

“HELLO HAB-RE (ฮัลโหล หาบเร่)”

สามย่านมิตรทาวน์ ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน จัดงาน...