Tuesday, February 7, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

เปิดตำราขอพร ‘วันไหว้พระจันทร์’ เสริมดวงปัง ความรักรุ่ง

เทศกาลไหว้พระจันทร์ หรือ จงชิวเจี๋ย เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ เย่ว์ปิ่ง (ขนมไหว้พระจันทร์) ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 โดยปีนี้จะตรงกับวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ตามตำนานและคัมภีร์จีนโบราณ จะมีการขอพรต่อพระจันทร์ กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพระจันทร์ มีดังนี้
1.เทพธิดาฉางเอ๋อร์ เทพแห่งดวงจันทร์ขอความเยาว์วัยสวยงามมีเสน่ห์
2.เทพเย่ห์เหล่า ที่รู้จักกันในนามเฒ่าจันทรา ท่านเป็นกามเทพของจีนเน้นขอพรในเรื่องความรัก
3.ไท้อิมแชกุง เทพแห่งดาวนพเคราะห์ประจำดวงจันทร์ขอความคุ้มครอง
4.พระจันทรประภาโพธิ์สัตว์ ผู้คุ้มครองดูแลดวงจันทร์ของทางพุทธมหายาน

สำหรับคนไทยจะนิยมไหว้ “เจ้าแม่กวนอิม” มาเป็นองค์ประธานในการไหว้ สามารถขอพรได้ทุกเรื่อง ทั้งยังมีการสวดมนต์ บทมหากรุณาธารณีสูตร , เทพโป๊ยเซียนผู้มาอวยพรความสุขสมหวัง , กระต่ายตำยา เรื่องสุขภาพ , เซียมซู (คางคกสามขา) ขอโชคลาภเงินทอง, ต้นกุ้ยฮวาวิเศษบนดวงจันทร์แทนการขอยศศักดิ์หน้าที่การงาน คนจีนสมัยโบราณจึงมีการจัดสอบจอหงวนในเดือนนี้

ดังนั้น การได้ “ไหว้พระจันทร์” จึงเป็นวันดีที่เพื่อนๆ จะได้ขอพรเปิดดวงขุมทรัพย์ในทุกๆเรื่อง ส่วนใครที่อยากมีคู่ก็ห้ามพลาด เนื่องจากวันไหว้พระจันทร์ปีนี้ตรงกับวันเกิดเทพเจ้าแห่งความรัก ซึ่งหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา แนะนำว่า ควรไหว้ขอพรเป็นอย่างยิ่งสำหรับใครที่อยากเจอความรักดีๆ ส่วนของไหว้ที่ต้องเตรียมจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1.ขนมไหว้พระจันทร์ ทรงกลมๆ หมายถึง สามัคคี กลมเกลียว (เน้นเป็นคู่) ถั่ว งา หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า
2.ดอกไม้ เน้นสีสันสดใส หมายถึง เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ หรือเริ่มต้นโชคที่มีความเมตตาที่ดี
3.ธูป 3-5ดอก เทียน 1คู่ สีขาว หรือเหลือง
4.ผลไม้ เน้นสีเหลือง 3-5 อย่าง
5.น้ำสะอาด (สำคัญมาก) เพราะน้ำเป็นตัวแทนที่สื่อจากพระจันทร์
6.ของใช้เกี่ยวข้องกับความงาม เครื่องสำอาง น้ำหอม

เมื่อเตรียมของไหว้ครบแล้ว ก็นำทั้งหมดมาวางตั้งไว้บนโต๊ะ เพื่อรับพลังจากแสงจันทร์ในคืนนั้น ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตัวผู้นำไปใช้ หรือทำให้เกิดความมีเสน่ห์กับตัวเรา ซึ่งในส่วนของฤกษ์การไหว้ คือเวลา 20.18 น. ให้ผู้ไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ผู้หญิงเริ่มไหว้เป็นคนแรก

คาถาไหว้พระจันทร์
คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำอาราธนาศีล 5
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ไตรสรณคมน์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทสวดชุมนุมเทวดา
“สัค เค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ”

แล้วกล่าวคำ อธิษฐานว่า “ข้าพเจ้าชื่อ… นามสกุล… เพศ… เกิดวันที่… เดือน… พ.ศ. … อายุ… เชื้อชาติ… สัญชาติ… ศาสนา… บิดาชื่อ… นามสกุล… มารดาชื่อ… นามสกุล… ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่… ถนน… ตรอก/ซอย… ตำบล/แขวง… อำเภอ/เขต… จังหวัด… มีความจำเป็นจึงต้องทำพิธีขอจากพระจันทร์”

หลังจากนั้นก็ขอพรเรื่องโชคลาภ การงาน ค้าขาย และความรัก รอสักพักแล้วก็ลานำขนมและผลไม้มารับประทาน สำหรับน้ำสะอาดให้นำมาประพรมเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนน้ำหอมและเครื่องสำอางให้เก็บไว้ใช้ เพื่อเสริมเสน่ห์

ขอบคุณข้อมูลจาก : nanitalk ,ไทยรัฐออนไลน์

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...