Wednesday, June 7, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียน ในสถานศึกษาได้ที่ไหนบ้าง?

พ่อแม่ผู้ปกครองที่ยังมีข้อข้องใจว่า? สามารถฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียน ในสถานศึกษา (School-based vaccination program) ได้ที่ไหนบ้าง? วันนี้ สามย่านมิตรทาวน์ มีคำตอบ

ขณะนี้ภาครัฐได้มีการกำหนดให้บริการวัคซีน Pfizer ผ่านสถานบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าในรูปแบบวัคซีนสำหรับนักเรียนในสถาศึกษา (School-based vaccination program)
1.โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาลและเอกชน
2.สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4.โรงเรียนปริยัติธรรม กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพุทะศาสนาแห่งชาติ
5.สถาบันศึกษาปอเนาะ
6.สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีนักเรียนวัยเดียวกันกำลังศึกษาอยู่ เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร กระทรวงกลาโหม โรงเรียนคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงเรียนในสังกัด อปท เป็นต้น
เป้าหมายเด็กนักเรียน จำนวน 4.5 ล้านคน

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...