Sunday, October 17, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียน ในสถานศึกษาได้ที่ไหนบ้าง?

พ่อแม่ผู้ปกครองที่ยังมีข้อข้องใจว่า? สามารถฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียน ในสถานศึกษา (School-based vaccination program) ได้ที่ไหนบ้าง? วันนี้ สามย่านมิตรทาวน์ มีคำตอบ

ขณะนี้ภาครัฐได้มีการกำหนดให้บริการวัคซีน Pfizer ผ่านสถานบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าในรูปแบบวัคซีนสำหรับนักเรียนในสถาศึกษา (School-based vaccination program)
1.โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาลและเอกชน
2.สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4.โรงเรียนปริยัติธรรม กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพุทะศาสนาแห่งชาติ
5.สถาบันศึกษาปอเนาะ
6.สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีนักเรียนวัยเดียวกันกำลังศึกษาอยู่ เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร กระทรวงกลาโหม โรงเรียนคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงเรียนในสังกัด อปท เป็นต้น
เป้าหมายเด็กนักเรียน จำนวน 4.5 ล้านคน

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

- Advertisment -

จัดโปรพิซซ่าฉลองออกเจ 1 แถม 1

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี พร้อมต้อนรับการออกเจของทุกคน...

สาย Healthy เตรียมตัวช้อปให้พร้อม กับงาน Healthy Friendly

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ขอชวนชาวมิตรมาดูแลสุขภาพให้แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นไปในยุคโควิด ด้วยการว้าบมาช้อปปิ้งสินค้าสุขภาพ...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19