Monday, December 6, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

แนวทางการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับเด็กนักเรียน

พ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลายฉีดวัคซีนโควิด-19 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีแนวทางการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับเด็กนักเรียน ดังนี้
• ฉีดนักเรียน ม.1-6 หรือ ปวช. ปวส. หรือ เทียบเท่า
• ฉีดในสถานศึกษา เช่น โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสอนศาสนา ฯลฯ
• นักเรียนอายุเกิน 18 ปี อนุโลมให้ฉีดวัคซีนได้
• ผู้ปกครองต้องส่งใบยินยอมการฉีดวัคซีนแก่สถานศึกษา

- Advertisment -

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี จัดโปรอิ่มสุขวันพ่อ

The Pizza Company จัดโปรของใหญ่อร่อยทั้งบ้าน...

ตารางฉายหนัง เฮ้าส์ สามย่าน ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564

House Samyan เปิดตารางฉายประจำวันที่ 1 ธันวาคม...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19