Wednesday, December 8, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

กรุงเทพมหานคร เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง

กรุงเทพมหานคร เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน อายุ 12 – 18 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 64 โดยให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์แล้ว เมื่อวันที่ 6 – 8 ก.ย. 2564 โดยนักเรียนที่จะได้รับการฉีดต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ โดยมีเอกสารที่ระบุการเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาล หรือใบรับรองความพิการ หรือใบรับรองหรือเอกสารใด ๆ ที่ระบุว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่
กลุ่มอายุ 12 – 13 ปี น้ำหนัก 70 กิโลกรัม
กลุ่มอายุ 13 – 15 ปี น้ำหนัก 80 กิโลกรัม
กลุ่มอายุ 15 – 18 ปี น้ำหนัก 90 กิโลกรัม
กลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ 1. โรคอ้วน ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น 2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 4. โรคไตวายเรื้อรัง 5. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ 6. โรคเบาหวาน และ 7. กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์

ทั้งนี้ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง และเด็กที่มีพัฒนาการช้า จะประชุมหารือแนวทางในวันที่ 9 ก.ย. 2564

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

- Advertisment -

Sushi Cake สุดพิเศษเริ่มต้น 199 บาท

Shinkanzen Sushi จัดเทศกาลมอบของขวัญสุดพิเศษ ให้คุณได้ส่งมอบความรักผ่าน...

‘วันคนพิการสากล’ วันแห่งการตระหนักถึงความเท่าเทียมของโอกาส

วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล...

แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ทุกสายพันธุ์

แม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่มากพอสำหรับโควิดสายพันธุ์ใหม่อย่าง โอมครอน(Omicron)แต่หน่วยงานาธารณสุขทั่วโลกออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกัน เช่นเดียวกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19