Wednesday, March 22, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

สามย่านมิตรทาวน์ ส่งแคมเปญ ‘Hands Face Space’ ห่วงใยมิตร

สามย่านมิตรทาวน์ ประกาศมาตรการเข้มรักษาความสะอาด และความปลอดภัยขั้นสูงสุดอย่างเคร่งครัด ภายใต้แคมเปญ ‘Hands Face Space ห่างไกลโควิด เพื่อมิตรทุกคน’ หวังสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ขณะเดียวกัน ก็เดินหน้าอุ้มพันธมิตรร้านค้าด้วยการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้เช่า เพื่อให้ธุรกิจสามารถไปต่อได้

นางธีรนันท์ กรศรีทิพา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) กล่าวว่า แนวทางในการดำเนินธุรกิจของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์นับจากนี้ บริษัทจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเข้มข้นสูงสุดตามแนวทางปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดอย่างเคร่งครัด

สำหรับการกลับมาเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ได้มีการวางมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเข้มข้นสูงสุดออกเป็น 3 ส่วน ด้วยกัน คือ

1.การสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการผ่านแคมเปญ ‘Hands Face Space ห่างไกล โควิด เพื่อมิตรทุกคน’ ล้างมือ ใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง ช่วยย้ำเตือนมาตรการเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่ใช้บริการทุกท่าน

2.การบริหารจัดการพื้นที่ โดยคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก เช่น การเพิ่มความถี่การอบละอองฆ่าเชื้อ การเช็ดทำความสะอาดผิวสัมผัส

3.การทำความเข้าใจกับผู้เช่าเกี่ยวกับมาตรการของภาครัฐ และมาตรการของศูนย์ฯ เช่น พนักงานที่ให้บริการในร้านค้าทุกร้านต้องทำ Swab test ก่อนเปิดให้บริการ หรือการลงทะเบียนใน Platform ต่างๆ ของภาครัฐ

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือร้านค้า ด้วยการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้เช่า เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ เพราะผู้เช่า คือ พันธมิตรที่สำคัญ บริษัทจึงต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 บริษัทได้เข้าไปดูแลร้านค้าอย่างใกล้ชิด เช่น เข้าไปดูแลเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบอาหาร เพื่อให้ผู้เช่าขนาดเล็กและใหญ่ สามารถดำเนินกิจการได้โดยไม่มีอุปสรรค โดยบริษัทจะเข้าไปรวบรวมออเดอร์ของแต่ละร้าน เพื่อให้เกิดอำนาจการต่อรองในการสั่งซื้อ และช่วยผู้เช่าลดต้นทุน

พร้อมกันนี้ ยังให้การช่วยเหลือร้านค้าในการเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดให้บริการ ด้วยการช่วยรวบรวมออเดอร์ เพื่อจัดซื้อชุดตรวจ ATK ให้กับร้านค้า ซึ่งปัจจุบันศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์มีร้านค้าที่มีความกลับมาเปิดให้บริการในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2564 ประมาณ 92% มีเพียงบางกิจการที่ยังยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องจากยังคงต้องปิดตามมาตรการของภาครัฐ เช่น ฟิตเนส และสถาบันการศึกษา เป็นต้น

อย่างไรก็ดี หลังจากกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์คาดว่าจะมียอดลูกค้ากลับเข้ามาใช้บริการที่ประมาณ 40% หรือ เฉลี่ยที่กว่า 26,000 คนต่อวัน ในช่วง 1-2 เดือนแรก เนื่องจากศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ มีจุดแข็งในด้านของการเป็นคลังแห่งอาหารและการเรียนรู้ ประกอบกับเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จึงทำให้ในแต่ละวันมีศูนย์การค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

สำหรับลูกค้าที่ต้องการจะเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ สามารถเข้ามาใช้บริการได้ทุกวัน โดยในส่วนของโซนปกติจะเปิดให้บริการ เวลา 11.00- 20.00 น. ส่วนโซน 24 ชั่วโมง จะเปิดให้บริการในเวลา 07.00 – 20.00 น. ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ มีการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด และเข้มข้นสูงสุด

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...