Tuesday, March 14, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

วิธีพิสูจน์ตัวตนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนรับบริการดูแลที่บ้าน

ชาวมิตรคนไหนที่มีการตรวจโควิด-19 แล้วพบว่าติดเชื้อ และอยากรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านต้องทำอย่างไร? สามย่านมิตรทาวน์ มีวิธีพิสูจน์ตัวตนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนรับบริการดูแลที่บ้าน มาฝาก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและหน่วยบริการในการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบและป้องกันปัญหาการสวมสิทธิ์ สปสช.ได้นำระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการเข้ารับบริการ มาใช้
• ผู้ตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ที่หน่วยบริการ (สถานพยาบาล) หรือหน่วยตรวจเชิงรุก
• ได้รับการจับคู่กับหน่วยบริการเพื่อเข้าระบบดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน เมื่อพบว่าติดเชื้อโควิด-19 มีขั้นตอนง่ายๆ ก่อนปฏิบัติ ดังนี้

สำหรับผู้มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
1.สแกน QR Code ที่หน่วยบริการ (กรณีไปตรวจ ATK) หรือสแกน QR Code ที่หน่วยบริการส่งให้ (กรณีกักตัวที่บ้านรอจับคู่ดูแลที่บ้าน)
2.กดปุ่มอนุญาตเพื่ออนุญาตสิทธิ์การเข้าถึง
3.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและเบอร์โทรศัพท์
4.กดยืนยันเข้าใช้บริการ
5.กด ok
6.เสร็จสิ้นขั้นตอน แสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ผ่านทางไลน์
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวกันเพื่อเพิ่มบุคคลอื่นในครอบครัวได้รวมตัวท่านด้วยเป็น 5 คน โดยกดที่ปุ่มเพิ่มบุคคลอื่นและกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลนั้น กรณีบุคคลนั้นไม่มีเบอร์โทรศัพท์ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของมือถือเครื่องที่ใช้ยืนยันตัวตนได้ หลังจากนั้นเลือกชื่อผู้ใช้บริการ และกดตรวจสิบสิทธิ์ และทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิดิโอนี้ : https://youtu.be/zc7ClnmOWf8

กรณีไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
หากอยู่ที่หน่วยบริการเพื่อรับบริการ
• ตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ที่หน่วยบริการ (สถานพยาบาล) หรือหน่วยตรวจเชิงรุก
แสดงบัตรประชาชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
กรณีติดเชื้อโควิด-19 รอการจับคู่กับหน่วยบริการเพื่อรับการดูแลที่บ้าน หากสามารถถ่ายภาพท่านพร้อมบัตรประชาชนให้ถ่ายเก็บไว้ พร้อมกับแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ของท่านส่งให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการที่ดูแลท่าน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะขอรหัสการใช้บริการ พร้อมกับรับรองการใช้บริการของท่านเอง

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...