Wednesday, March 22, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการและพนักงานตามมาตรการผ่อนคลาย

เชื่อว่าตอนนี้ผู้ประกอบการหลายรายน่าจะยังมีความสงสัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของพนักงานที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่หน้าร้าน เพื่อให้คลายข้อข้องใจ สามย่านมิตรทาวน์ มีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขมาฝาก
Q : หลังปรับมาตรการ วันที่ 1 ก.ย. 64
ผู้ประกอบการและพนักงาน ต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือตรวจ ATK เป็นประจำหรือไม่?

A : เดือน ก.ย. 64 ผู้ประกอบการ สามารถเปิดร้านตามปกติ ไม่ต้องตรวจ ATK เป็นประจำ แต่ให้ยึดมาตรการ DMHTT อย่างเข้มข้น ส่วนพนักงานไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
** เน้นย้ำมาตรการต่างๆ เป็นการขอความร่วมมือเท่านั้น

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...