Thursday, February 2, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ข้อปฏิบัติเบื้องต้น ก่อน ระหว่าง และหลังการเข้ารับวัคซีนโควิด-19

ชาวมิตรคนไหนที่กำลังจะเตรียมตัวไปฉีดวัคซีน-19 ควรมีการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนและขั้นตอนการรับบริการให้เข้าใจ
2.สำรวจตัวเอง หากมีไข้สูงในวันนัดหมายฉีดวัคซีนควรเลื่อนออกไปก่อน
3.เมื่อถึงวัดนัดหมายให้ไปถึงก่อนเวลา เพื่อชั่งน้ำหนัก วัดความดัน วัดอุณหภูมิให้มีความพร้อม
4.ให้ข้อมูลสุขภาพอย่างละเอียดและถูกต้อง เช่น ประวัติการแพ้ยา วัคซีน อาหาร และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ
5.สังเกตอาการหลังได้รับวัคซีน พร้อมเฝ้าระวังอาการข้างเคียงอย่างน้อย 30 นาที
6.เมื่อได้รับวัคซีนเข็มแรก ควรเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับการนัดหมายครั้งต่อไป
7.ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา รักษาระยะห่าง และล้างมือ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฉีดวัคซีน

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...

ART FOR LOVE – Flower of Youth

Flower of YouthFlower of...