Tuesday, January 31, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ห้ามมองข้าม! 2 วัคซีนโรคเสี่ยง ที่ควรฉีดเพิ่มคู่โควิด-19

เรื่องที่ทุกคนต่างให้ความสนใจสูงสุดในตอนนี้ หนึ่งในนั้นก็น่าจะมีเรื่องของ “วัคซีน” เข้าวินมาเป็นลำดับต้นๆ อย่างแน่นอน เนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยกำลังเร่งฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วน เพื่อร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะการฉีดวัคซีนจะช่วยลดทั้งอาการป่วย ลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิต ดังนั้น ทุกคนจึงควรเข้าไปรับการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด

นอกจากวัคซีนโควิด-19 แล้ว การฉีดวัคซีนชนิดอื่นๆ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน และเพื่อให้เพื่อนๆ รู้ถึงความสำคัญของวัคซีนชนิดต่างๆ วันนี้ สามย่านมิตรทาวน์ มีข้อมูลมาเล่าให้ฟัง ส่วนจะมีวัคซีนอะไรบ้าง ไปดูพร้อมๆกันเลย

สำหรับวัคซีนที่มีคำแนะนำว่า สามารถฉีดได้ในช่วงนี้ วัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส (วัคซีน IPD) และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ซึ่งวัคซีนทั้ง 2 ชนิด พญ. สมรรจน์ ลิ้มมหาคุณ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช มีคำแนะนำว่า การฉีดวัคซีนทั้ง 2 ชนิดนี้จะช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคที่มีการระบาดทุกปี และเมื่อป่วยตัวไวรัสจะไปทำลายเยื่อบุทางเดินหายใจของผู้ป่วย จนทำให้ร่างกายอ่อนแอ จนเกิดการติดเชื้ออื่นๆ เช่น เชื้อแบคทีเรีย

นอกจากนี้ จากข้อมูลยังมีการพบว่า ในประเทศจีนการติดเชื้อนิวโมคอคคัส สามารถเข้ามาแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคโควิด-19 มากถึง 59.5% เนื่องจากโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส และโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เพื่อนๆ สามารถรับเชื้อโรคดังกล่าวได้จากการสัมผัสละอองฝอยจากการไอและจามของผู้ป่วย ที่สำคัญไปกว่านั้น คือ ทั้ง 2 โรคนี้มีอาการคล้ายกับโรคโควิด-19 คือ ไข้สูง ไอ หอบ หายใจลำบาก ปวดหัว หนาวสั่น และเจ็บคอ จึงทำให้แยกอาการออกจากโรคโควิด-19 ได้ยาก เมื่อมีอาการป่วย จึงควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ เพื่อวินิจฉัยโรค

ที่ผ่านมามีกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตค่อนข้างมาก สาเหตุหลักก็มาจากการมีภาวะแทรกซ้อน คือ ปอดบวม โดยกลุ่มเสี่ยงสูงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ทำให้องค์การอนามัยโลกภูมิภาคพื้นยุโรป ออกมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และการวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ให้แก่คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 คือ ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป รวมถึงกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคปอด โรคมะเร็ง โรคตับ โรคไต และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

หากมาทำความรู้จักกับ โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส จะไม่สามารถรักษาตัวได้ที่บ้านเหมือนไข้หวัดทั่วไป เพราะเป็นโรคที่มีความรุนแรง บางรายมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้ผู้ป่วยก็ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานเป็นสัปดาห์ ขณะที่บางคนอาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือนอนในห้อง ICU ซึ่งการวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสและวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จึงถือว่ามีความจำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัย และมีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกมานาน

ส่วนอาการข้างเคียงหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสและวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ส่วนมากที่พบจะเป็นอาการ ปวด บวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีด และมีไข้ ส่วนคนที่ห้ามฉีดวัคซีนวัคซีนดังกล่าว คือ ผู้ป่วยที่แพ้ส่วนประกอบของวัคซีน

สำหรับช่วงเวลาในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรจะฉีด 1 เข็ม เป็นประจำทุกปี ส่วนวัคซีนโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส ควรฉีดวัคซีนชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์ก่อน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นและอยู่ได้นาน โดยการเว้นระยะห่างในการฉีด 1 ปี จึงจะฉีดวัคซีนชนิดโพลีแซคคาไรด์ 9 ได้ ทั้งนี้ วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ จากเชื้อนิวโมคอคคัสสามารถฉีดวันเดียวกันได้ ส่วนคนที่มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วก็สามารถมาฉีดวัคซีนสองชนิดนี้ได้ แต่ต้องมีการเว้นระยะห่างประมาณ 2-4 สัปดาห์

นอกจากนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยังให้คำแนะนำว่า คนใน 7 กลุ่มเสี่ยง ควรมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพราะจะช่วยลดภาวะความรุนแรงของโรคและอัตราเสียชีวิตได้ เพื่อช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ โดยรูปแบบของการฉีดสามารถฉีดวัคซีนชนิดไหนก่อนก็ได้ เมื่อฉีดแล้วควรเว้นระยะเวลา 2 สัปดาห์ จึงจะฉีดวัคซีนอีกชนิดได้

เรื่องของการฉีดวัคซีน ถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆ เลยนะเพื่อนๆ ดังนั้น เมื่อถึงกำหนดฉีดวัคซีนก็ควรไปฉีดตามวันเวลานัดหมาย จะได้เสริมสร้างภูมิคุ้มให้กับร่างกายไปพร้อมๆกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : พญ. สมรรจน์ ลิ้มมหาคุณ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลสมิติเวช และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...

ART FOR LOVE – Grow

Grow Until the flowers...