Tuesday, March 28, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

‘ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน’ โครงการช่วยผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

ในช่วงเวลาที่มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นทุกวันแบบนี้ ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันก็มีหน่วยงานทั้งภาพรัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป ออกมาให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับโครงการ “ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน” หนึ่งในโครงการความช่วยเหลือของเว็บไซต์ เทใจ เว็บไซต์ที่รวบรวมความช่วยเหลือของโครงการต่างๆ ซึ่งวันนี้ สามย่านมิตรทาวน์ ขอหยิบมาเป็นตัวอย่าง 1 โครงการนั่นก็คือ “ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน”

โครงการนี้เป็นโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในภาวะวิกฤตเตียงเต็ม ให้ได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation ด้วยตนเองภายใต้การดูแลของแพทย์และ Care Giver ที่จะคอยติดตามอาการตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ที่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน และได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ในกรณีที่ต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาล โดยจะมีทีมประสานดูแลส่งต่อ ระยะเวลาของโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. – 23 ส.ค. 2564 ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี และสมุทรปราการ

ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินโครงการ จะประกอบไปด้วย
1.การตั้งเป้าให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระดับสีเขียวและสีเหลืองที่จำเป็นต้องกักตัวรักษาที่บ้าน เบื้องต้นจำนวน 1,000 คน ก่อนจะพิจารณาขยายตามความช่วยเหลือที่มีการระดมทุนเพิ่มเติมต่อไป

2.ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเขียว และกลุ่มเหลือง ที่เข้าโครงการ “ช่วยด้วย” ช่วยคนป่วยถึงบ้านให้เข้าถึงการดูแล และติดตามอาการโดยแพทย์จิตอาสากว่า 400 ท่าน , พยาบาลและกลุ่มจิตอาสา ผ่านระบบปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Telemedicine ของแอปพลิเคชัน Doctor A to Z และ Line “ช่วยด้วย”

3.ร่วมกับโครงการ 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค และทีมเป็ดสู้ภัย (การรวมตัวของ Startup Thai) เพื่อลงทะเบียนคิว “คนไข้เพื่อหาเตียง” ในกรณี เปลี่ยนจากกลุ่ม เหลือง ไปเป็นกลุ่มแดง (โดยทีม “ช่วยด้วย” เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือในการลงทะเบียนเท่านั้น ไม่การันตีในการได้เตียงขึ้นอยู่สถานะการณ์โควิด -19 ในแต่ละช่วงเวลา )

4.จัดส่ง ยา เวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็น และ อาหาร 3 มื้อ 14 วัน ในการดูแลระหว่างกักตัวที่บ้านรอเตียง รอโรงพยาบาล

5.ช่วย Monitoring เพื่อติดตามอาการ 14 วัน โดยทีมพยาบาลจิตอาสา ในการแนะนำคนป่วยโควิด -19 ในการดูแลสุขภาพ ช่วงระหว่างรอเตียงหรือจนกว่าจะหายจากการป่วยโควิด -19

นอกจากนี้ โครงการยังได้มีการจับมือร่วมกับกลุ่มพันธมิตรบริษัทเอกชน โดยแบ่งทีมออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

ทีมดูแลสุขภาพ
เปิดบริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผ่านแอปพลิเคชัน Doctor A to Z ด้วยทีมแพทย์จิตอาสากว่า 400 ท่านและจัดส่งยาโดยไม่คิดค่าจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ มีบริษัท BHS Group จำกัด ช่วยจัดเตรียมทีมพยาบาลและบริบาล Care Giver จิตอาสามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลและติดตามอาการระหว่างดูแลตัวเองที่บ้านจนกว่าอาการจะดีขึ้น ขณะที่บริษัท Absolute Nutraceutical จำกัด บริจาควิตามิน C จำนวน 200 กล่อง ส่วนบริษัท FG Global จำกัด จะสนับสนุนในด้านของฟาร์มานิวทริชั่น และเวชภัณฑ์, Q7 (NK booster ) 30 ขวด, Alcohol Gel Plus Aloe vera 450 ml จำนวน 100 ขวด รวมมูลค่า 140,555 บาท นอกจากนี้ ยังมีทีมพยาบาลจิตอาสา ช่วยประสานลงทะเบียนการส่งต่อคนไข้ในการหาเตียง หาโรงพยาบาลที่สามารถรองรับการรักษาดูแลผู้ป่วยหากการประเมินสุขภาพขยับจากระดับสีเขียว เป็น สีเหลือง หรือ แดง

ทีมเวชภัณฑ์ อาหาร และสิ่งของจำเป็น
ในส่วนนี้จะมีบริษัท Wynntech24 จำกัด ช่วยดูแลจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น เครื่องวัดออกซิเจน อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ หน้ากาก เจล และเวชภัณฑ์จำเป็นอื่นๆ ที่ได้รวบรวมมาจากผู้บริจาค เพื่อส่งตรงถึงคนไข้ที่จำเป็นต้องใช้ดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัย ขณะที่บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จะทำหน้าที่จัดเตรียมมอบกล่องยังชีพ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องใช้จำเป็น เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากซอลส์และซิสเท็มมา, ผงซักฟอกเปา, โฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ และผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟ ส่วนบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) จัดเตรียมทิชชูซิลค์ pop up จำนวนรวม 840 ชิ้น มีบริษัท เจคิว ปูม้านึ่ง Delivery และ บริษัท BHS group จำกัด ช่วยดูแลในการจัดทำและส่งอาหารทั้ง 3 มื้อให้กับคนไข้ในแต่ละวันตลอด 14 วัน

พร้อมกันนี้ ยังมีบริษัท Thailand Knitting Factory Co., Ltd (เสื้อยืดตราห่านคู่) ได้จัดทำเสื้อพิเศษสวมใส่สบายสำหรับทีมแพทย์จิตอาสาและผู้ป่วย มีศูนย์รวมยา PHARMAX บริจาค Mouth Spray จำนวน 1,000 ขวดและเป็น Resoure เรื่องยาสามัญให้กับโครงการ Surge Mask โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเกรดมาตราฐานทางการแพทย์ บริจาค Mask 100 กล่อง มี Wann Cosmetics & Laboratory บริจาค เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือ ยี่ห้อ Hand Sanitizer 432 ขวด มีบริษัท Capital Rice จำกัด สนับสนุนข้าวสาร 1,000 กก. มีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าอาหารผู้ป่วย 300 คนเป็นเวลา 14 วัน มูลค่า 1,000,000 บาท มีบริษัท GFPT สนับสนุนผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่แปรรูปตลอดโครงการ และมี Eastern Polymer Group (EPG) สนับสนุนกล่องพลาสติกใส่อาหาร 15,000 ชุด

ทีมเคลื่อนย้ายคนไข้และขนส่ง
หน้าที่ตรงนี้มี บริษัท BHS Group จำกัด เครือข่ายศูนย์ผู้สูงอายุ คอยจัดเตรียมรถพยาบาลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและลดการแพร่กระจายเชื้อ มีบริษัท Claim Di จำกัด ร่วมจัดทีม Driver เพื่อจัดส่งยา เวชภัณฑ์และอาหารให้กับผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีบริษัท โซโกะจัน จำกัด ให้การสนับสนุนคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์รวมถึงการจัดส่งสิ่งของจำเป็นต่างๆ และมี Kerry Express ให้การสนับสนุนการจัดส่งยาและสิ่งของจำเป็น

ทีมสนับสนุนอื่นๆ
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดาต้า เฟิร์ส จำกัด จะร่วมกันช่วยเหลือดูแลในด้านของการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อการสื่อสารให้เข้าถึงผู้ต้องการความช่วยเหลือ เช่นเดียวกับ KENGKRIWIT Team Building &Ice Breaking ที่จะเข้ามาร่วมประสานความร่วมมือสื่อมวลชนและบุคคลที่มีศักยภาพในการช่วยสนับสนุนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย มี MMN Syndicate Office ร่วมประสานงานด้านข้อมูลบัญชีและการเงินบน PEAK (Cloud Accounting Platform) รวมถึงการจัดการเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อโครงการ

นอกจากนี้ ยังมี Benchachinda Group ช่วยจัดการระบบความปลอดภัยของข้อมูล มีบริษัท TQM ช่วยเงินบริจาคและช่วยประชาสัมพันธ์โครงการกับสื่อต่างๆ ในเครือข่าย และฐานลูกค้า 3 ล้านคน พร้อมสนับสนุนพนักงานอาสาช่วยรับโทรศัพท์จากผู้ป่วย และมี บริษัท วีจีไอ จำกัด(มหาชน) และชมรมพนักงานวีจีไออาสา ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค , ช่วยสนับสนุนการประชาสัมพันธโครงการ, พื้นที่สื่อ และช่วยจัดการด้านระดมทุน
Invent by Intouch ช่วยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ และประสานความช่วยเหลือในการหาพาร์ทเนอร์เพิ่มเติม

สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโครงการได้ตามลิ้งค์นี้เลยค่ะ https://taejai.com/th/d/help_covid_at_home/

ขอบคุณข้อมูลจาก : taejai.com

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...