Tuesday, March 14, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิค-19 ให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น

ศูนย์ฉีดวัคซีนสามย่านมิตรทาวน์ ขอเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิค-19 ให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับทางกรุงเทพมหานคร ที่ได้มีการปรับแผนการกระจายวัคซีนอย่างเร่งด่วนให้กับกลุ่มสูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปก่อนกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ

ทั้งนี้ กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปสามารถนำบัตรประชาชนตัวจริงมาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ ณ จุดลงทะเบียน ชั้น G (หน้าร้าน C Asean) ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...