Sunday, May 22, 2022
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

กรุงเทพมหานครเร่งแก้ปัญหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ทำให้กรุงเทพมหานคร ต้องเร่งแก้ปัญหาเตียงตึง ด้วยการมาตรการดังต่อไปนี้
1.จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้งหมด 69 จุด เพื่อลดปัญหาการเข้าถึงตรวจเชื้อ
2.เพิ่มการตรวจเชิงรุก ด้วยการนำรถพระราชทาน ประกอบด้วย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถพ่วงชีวินิรภัย และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ คลินิก และแล็บเอกชน กองทุนประกันสังคม ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เข้ามาช่วยในการตรวจและวิเคราะห์ผล
3.ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก CCRT ด้วยการบูรณาการร่วมกันจำนวน 138 ทีม ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพฯ
4.การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) สำหรับผู้ป่วยอาการน้อย ให้แยกดูแลตามมาตรการของสารณสุข
5.การแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ทำการจัดตั้งศูนย์แยกกักในชุมชนอย่างน้อย 1 เขต 1 แห่ง/100 เตียง
6.จุดพักคอย เป้าหมาย 1 เขต 1 ศูนย์พักคอย

- Advertisment -

ซื้อ 1 แถม 1 ชิพส์ ในราคา 59 บาท

Taco Bell ชวนคุณมาพบกับมินิโปรแกรม โฉมใหม่!...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19