Monday, February 6, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ส่องมาตรการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ‘สมุย พลัส โมเดล’

หลังจากที่จังหวัดภูเก็ตได้มีการนำร่องโครงการ “ภูเก็ตแซนบอกซ์” (Phuket Sandbox)ไปแล้วในช่วงวันที่ 1 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้โครงการดังกล่าวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตยังอยู่ในระดับต่ำและยังสามารถควบคุมได้ ซึ่งจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นดังกล่าวทำให้ ภาครัฐประกาศเดินหน้ากระตุ้นภาคการท่องเที่ยวต่อ ด้วยการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในส่วนของเกาะสมุยภายใต้โครงการ “สมุย พลัส โมเดล” (Samui+ Model ) ซึ่งเพื่อนๆ ก็น่าจะเคยได้ยินชื่อนี้กันมาบ้างแล้ว

และจากการที่โครงการ สมุย พลัส โมเดล จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สามย่านมิตรทาวน์ เลยจะพาเพื่อนๆ ไปรู้จักมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศออกมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่เกาะสมุย เพื่อนๆ อยากรู้แล้วใช่มั้ยล่ะ ว่าเกาะสมุยเค้ามีมาตรการอะไรกันบ้าง ไม่รอช้าไปดูกันเลย

มาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศออกมา ประกอบด้วย มาตรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ฉบับที่ 53 สำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่กำหนดเป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดในพื้นที่เป้าหมายเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติวันที่ 15 ก.ค.2564 ในระบบสมุย พลัส โมเดล(Samui+Model) มีด้วยกัน 6 มาตรการปฏิบัติ ดังนี้

1.ก่อนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน และต้องมาจากประเทศหรือพื้นที่ ศบค.อนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
2.ได้ลงทะเบียนผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่ทางราชการกำหนด
3.มีหนังสือรับรองเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้
4.มีใบรับรองผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 วิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง มีกรมธรรม์ประกันภัยค่าใช้จ่ายดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
5.ให้สายการบินคัดกรองอาการทางเดินหายใจตรวจวัดอุณหภูมิก่อนออกเดินทาง โดยให้รับเฉพาะการเดินทางด้วยสายการบินจากต่างประเทศตรงเข้าเกาะสมุย หรือสายการบินในประเทศที่มีเที่ยวบินเฉพาะที่รับต่อจากต่างประเทศเส้นทางกรุงเทพฯ – เกาะ สมุย เท่านั้น
6.ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่เกาะสมุยโดยเที่ยวบินอื่นภายในประเทศ ยกเว้นกรณีได้อนุมัติเชื่อมต่อการเปิดพื้นที่นำร่องอื่น

นอกจากนี้ เมื่อมาถึงเกาะสมุย ต้องผ่านการคัดกรองอาการทางเดินหายใจและตรวจวัดอุณหภูมิ ดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมกับใช้ระบบติดตามหรือติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะตามที่ ศปก.อำเภอกำหนด ขณะที่การเดินทางจากท่าอากาศยานไปยังโรงแรมที่พักจะต้องใช้เฉพาะพาหนะที่ได้จัดไว้โดยไม่แวะหรือหยุดพัก

ระหว่างที่อยู่ภายในเกาะสมุยวันที่ 1-7 ต้องพักในโรงแรมหรือที่พักระดับมาตรฐาน ALQ ในพื้นที่ อ.เกาะสมุย ส่วนวันที่ 8-14 สามารถเข้าพักในโรงแรมหรือที่พักระดับมาตรฐาน ALQ หรือมาตรฐาน SHA+ ในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ระหว่างพำนักในพื้นที่ต้องตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 วิธี RT-PCR 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตรวจวันแรกที่เดินทางมาถึง ครั้งที่ 2 ตรวจวันที่ 6 – 7 ครั้งที่ 3 ตรวจวันที่ 12 -13 เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ให้ตรวจเชื้อโดยวิธี RT- PCR 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1- 7

ทั้งนี้ หาก 7 วันแรกตรวจไม่พบเชื้อ ให้ใช้มาตรการแยกตัวในระบบ สมุย พลัส โมเดล ดังนี้
1.ห้ามออกจากพื้นที่กำหนดไว้
2.ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากนั้นวันที่ 8-14 สามารถเดินทางข้ามพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ได้โดยใช้บริการเฉพาะเรือที่ได้รับอนุญาตจาก ศปก.อำเภอ
3.ห้ามใช้เรือสาธารณะที่มีผู้โดยสารอื่นหรือประชาชนทั่วไปปะปน และกำหนดให้ใช้เฉพาะท่าเทียบเรือหน้าพระลาน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย ท่าเทียบเรือท้องศาลา ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน ท่าเทียบเรือบ้านแม่หาด ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน และก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่นภายในประเทศไทยให้ตรวจหาเชื้อโควิด -19

สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าในโครงการสมุย พลัส โมเดล เบื้องต้นจะมีเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ- สมุย ที่รับเฉพาะผู้โดยสารต่อเครื่องจากต่างประเทศเป็นการเฉพาะ จะเดินทางถึงสมุย เวลา 11.35 น.ของวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่ถึง 10 คน ส่วนใหญ่มาจากยุโรป

ขณะที่ความพร้อมของธุรกิจโรงแรมบนเกาะสมุย ปัจจุบันเปิดให้บริการ 177 แห่ง มีจำนวนห้องพักรวมประมาณ 8,629 ห้อง ขณะที่ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 มีโรงแรมเปิดให้บริการ 671 แห่ง มีจำนวนห้องพักรวมประมาณ 25,000 ห้อง ซึ่งจากแนวปฏิบัติของนักท่องเที่ยวที่เข้าโครงการสมุย พลัส โมเดล จะต้องอยู่ในพื้นที่ 3 เกาะอย่างน้อย 14 วัน จึงจะออกไปเที่ยวพื้นที่อื่นในไทยได้ โดยในช่วง 7 วันแรกจะต้องเข้าพักโรงแรมที่เป็น Area Quarantine (AQ) ซึ่งปัจจุบันมี 19 แห่ง มีจำนวนห้องพักประมาณ 400 ห้อง

ส่วนแพ็คเกจห้องพักแบบ AQ ใน 7 วันแรกบนเกาะสมุย ผู้ประกอบการกำหนดราคาเริ่มต้นที่ 35,000 บาท ถือเป็นราคาที่นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้จริง ซึ่งคิดรวมแพ็คเกจค่าสวอบตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) จำนวน 3 ครั้ง ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่นๆ ที่ 16,000 บาทด้วยแล้ว แต่หากดูเฉพาะแค่ค่าสวอบตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) 3 ครั้ง ค่าสวอบจะอยู่ที่ 8,000 บาท แต่ถ้าอยู่ไม่ถึง 14 วัน รับการตรวจหาเชื้อ 1 ครั้ง ค่าสวอบจะอยู่ที่ 4,000 บาท และ 2 ครั้ง ค่าสวอบจะอยู่ที่ 6,000 บาท ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับเงินคืนส่วนต่างที่เหลือ

ถือเป็นมาตรการที่เข้มข้นมากๆ หากโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ภาคการท่องเที่ยวของไทยก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ที่เป็นความหวังของทุกๆคนว่าจะได้กลับไปท่องเที่ยวในสถานที่สวยๆของเมืองไทยอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ banmuang และ bangkokbiznews

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...

ART FOR LOVE – Cute Bear

Cute BearI hope this...